Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

„CETATEA LUI BUCUR” – O BUCURIE CONTINUĂ

de Cezarina Adamescu | Noiembrie 20, 2009

LECTURI NECESARE

Graţie unui colectiv redacţional inimos şi capabil, alcătuit din persoane competente care lucrează la un înalt nivel de profesionalism, această nou înfiinţată revistă on-line (al cărei pilon de temelie a fost, cine altul decât Cărturarul prof. Artur Silvestri) – se bucură, încă de la primul număr al apariţiei sale, din martie 2009 şi până acum, la cel de-al optulea număr, de un prestigiu fără precedent printre revistele de cultură on-line româneşti.
„Cetatea lui Bucur” – atât de inspirat numită -, care adună şi focalizează în jurul său, creatori din toate colţurile ţării, ba şi din toate colţurile lumii, este editată de Liga Scriitorilor din România, Filiala Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Patrimoniu şi are în fruntea colegiului redacţional pe o doamnă a culturii noastre, jurnalist, poet, prozator şi realizator de emisiuni TV, Elisabeta Iosif – ca redactor şef; pe doamna Elena Armenescu – redactor şef adjunct, pe scriitorul şi criticul literar Cristian Neagu – ca secretar general de redacţie – şi câţiva redactori de specialitate. E destul să-i amintim în acest sens, pe: Elena Buică din Canada, pe Viorica Enăchiuc, Paul Polidor, Viorica Bălescu iar George Roca (Australia) şi Nuşa Ilisie (Spania) semnează ca şi corespondenţi speciali.
O menţiune aparte, se cuvine pentru dl. Constantin Vlaicu, editor on-line, cu ale cărui străduinţe, revista atinge performanţa actuală de acurateţe estetică, aspect grafic îngrijit şi fantezie artistică greu de egalat.
Cu asemenea palmares redacţional este, mai mult decât suficient pentru un început promiţător.
Fie şi la prima privire fugitivă, se observă că este alcătuită minuţios, aş spune, cu oarecare scrupulozitate profesională, de formaţie enciclopedică, bogată, variată, bine structurată, ”Cetatea lui Bucur” înmănunchează între paginile ei, nume care şi-au dobândit prestigiu în sfera culturii româneşti şi universale. Impresia este deosebit de favorabilă. E chiar o plăcere s-o răsfoieşti şi să te adânceşti în lectura ei. De asemenea, plaja domeniilor luate în discuţie, a genericelor obişnuite şi inedite, este foarte generoasă şi întâlnim tematici variate, de la Informaţii, Noutăţi, Interviuri, Reportaje, Memoriale, Evocări, Jurnale sentimentale, Reţete…scriitoriceşti, ştiri despre „Soarta Cetăţii”, „Tablete”.
Se face auzită „Vocea Istoriei”. La loc de cinste sunt Editorialele, semnate de Elisabeta Iosif. Nu lipsesc nici „Însemnările despre Artă”; impresiile de Cenaclu; Comentarii, Aforisme, Amintiri, Corespondenţă din străinătate, Cronici, recenzii, polemici – reunite în aceeaşi rubrică, Medalioane, portrete literare, Cronici plastice, Ştiri fierbinţi de la anumite lansări de carte, rubrici de Hai-Ku – numite inspirat: „Hai-Ku în Cetate”, în care se precizează primele reguli ale acestei specii tradiţionale de poezie fixă niponă, cu reflecţii în gândirea românească.
De asemenea, avem parte de „Călătorii de suflet” cu Pr. Dr. Alexandru Stănciulescu-Bârda cu texte referitoare la „Excursiile-pelerinaje” – o rubrică de „Debut” pentru aspiranţii la glorie literară, Eseuri, semnate de Al. Florin Ţene – Preşedintele Ligii Scriitorilor din România.
Surpriza revistei o constituie rubrica „Fabule…în actualitate” în care, tot pr. Al. Stănciulescu-Bârda semnează un text umoristic: „Caşcavalul popii”.
„Imaginea ţării în evenimente” – este dată de Eva Defeses care ni-l aduce în actualitate pe „George Enescu – omagiat de muzicieni spanioli”, ori pe ”Pictorul Romeo Niram – singurul străin din Garda Regală a Spaniei” .
De remarcat, interviurile de excepţie ale lui George Roca – cu personalităţi pe măsură: „Dr. Ghe. Drăgan, fizician român stabilit în Australia”; cu „Adrian Şoncondi – poet şi traducător de excepţie”, un „Interviu cu : scriitorul australian de origine română V. Nichols (Viorel Nicolae).
Octavian Curpaş intră în dialog cu distinsul Lucian Hetco, redactor şef şi webmaster al revistei Newagero-Stuttgart, în care relevă personalitatea de excepţie acestui publicist şi analist român, animatorul unei vaste reţele culturale prin intermediul revistei Newagero.
Tot Octavian Curpaş îi ia un interviu poetei Lelia Mossora ca şi scriitoarei şi artistei Melania Cuc, redactor la rândul ei, la revista Newagero.
Stelian Ţurlea – publică un interviu cu academicianul Mircea Maliţa.
Nu lipsesc lansările de carte – printre care: „George Roca – Lansare de carte la Bucureşti” – prezentare de Georgeta Resteman.
Victoriţa Duţu are la rândul său o contribuţie cu „Lansarea Volumului antologic ”.
Nu putea lipsi din generic „Memorialul Artur Silvestri – cu numeroase evocări în pagini emoţionante, despre mentorul marii mişcări spirituale şi culturale internaţionale Asociaţia Română pentru Patrimoniu, numită în chip metaforic, „România Tainică”.
La rubrica de Poeme semnează atât scriitori consacraţi: Adrian Botez, Aurel Anghel, Cristian Neagu, Dan Lupescu, Daniela Voiculescu, Elena Armenescu, George Roca, Gheorghe Neagu, Ioana Stuparu, Victoria Milescu, dar şi cei care îşi exersează condeiul la Prima Verba.
O rubrică specială este destinată Prieteniilor literare, în care Florin Dochia ne aduce în memorie „Mari prietenii în corespondenţă; Andre Gide-Paul Valery şi tot domnia sa evocă într-un text „Paris: de trei ori Cioran” – figura filozofului sceptic de origine română, trăitor la Paris.
Rubrica de Proză este semnată de Elena Armenescu, Elena Buică, Elisabeta Iosif, Emil Bucureşteanu; Nuşa Ilisie, Victoriţa Duţu şi alţii.
Sunt evocate personalităţile universale de curând plecate dintre noi: Artur Silvestri şi Andrei Vartic.
Reportajul despre „Arizona” – al Elenei Buică aduce impresii personale şi fotografii inedite ale autoarei prin aceste părţi ale lumii iar George Roca scrie despre „3 bihoreni pe acoperişul Europei”.
Nu e neglijată nici componenta spirituală, ca dimensiune a personalităţii umane şi aici semnează Elena Buică, Elisabeta Iosif şi Melania Cuc, în articole cu tematică pascală.
„Vocea Istoriei” se face auzită prin scrierile lui Dumitru Rădoi – care oferă „Simboluri şi datini traco-geto-dacice”; Victoria Bălescu semnează mai multe articole despre perioada regimului monarhic românesc şi despre faptul că trebuie să aducem „Veşnică cinstire eroilor neamului românesc”.
La Semnale editoriale este prezentată revista „Pagini Româneşti din Noua Zeelandă”.
De remarcat înaltul profesionalism – aşa cum am mai amintit, prezent în paginile acestei revistei, prin ilustraţia fotografică şi grafică inedită, prin tehnoredactare adecvată, şi editare, muncă depusă de editorul on-line Constantin Vlaicu, redactor şi ziarist, membru al Asociaţiei Ziariştilor Profesionişti din România, care dă întreaga măsură a talentului, capacităţii şi dăruirii sale.
O revistă interesantă, frumoasă, limpede, bogată, adresată acelor aleşi care încă iubesc Frumosul, Adevărul şi Arta, revistă ce se poate citi pe internet la adresa www.cetatea-lui-bucur.com – la fel de bine ca şi cele pe suport clasic.
O încercare de a învinge cu toate mijloacele, inerţia instalată de ani de zile în conştiinţe, nepăsarea, angoasa din jur, care tind să de acapareze mintea, inima şi simţurile.
Cu regretul că n-am putut aminti aici, decât câteva fulguraţii, şi cu scuzele de rigoare că nu i-am putut menţiona pe toţi colaboratorii şi semnatarii ocazionali ai paginilor, sperăm că tot am făcut ceva: v-am trezit interesul şi curiozitatea spre o lectură agreabilă, utilă, spre informaţii de interes general şi special, în orice moment al vieţii voastre.
Fie ca ea să vă fie călăuză sigură spre adevărata Lumină care vine de la Cuvânt-Logos-Hristos, acolo unde vom avea fiecare, câte o rază anume, cu rol de candelă.
Sperăm ca revista „Cetatea lui Bucur” să continue la fel de bine şi să ajungă la cotele sublimului şi desăvârşirii artei şi literaturii care oglindesc, de fapt, sufletul de român, în orice ţară s-ar afla. Pentru că, dacă Dumnezeu pune un Început într-o Lucrare, tot El ne dă şi mijloacele pentru a continua şi duce la desăvârşire acea lucrare, spre slava Lui şi a noastră.

17 octombrie 2009

Topice: Diverse | Comments Off on „CETATEA LUI BUCUR” – O BUCURIE CONTINUĂ

Comentarii închise.