Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente

Arhiva pentru August, 2010

« Anteriorul

E nevoie de cuvintele întregi…

Marţi, 31 August 2010

Cezarina Adamescu, Cultura omului, omul culturii – Nicolae Băciuţ, chip şi spirit contemporan, Editura Nico, Târgu-Mureş, 2010 – note de lectură- Între abilităţile literare ale Cezarinei Adamescu se impune, tot mai mult, cuvântul care are curgeri de cascadă. Discursul scriitoarei este amplu, inteligent-fastuos, descoperind opera în profunzimile ei, etalând frumuseţea limbii române, în chiar timpul […]

ACEASTA-I ŢARA UNDE MOR COPIII…

Luni, 30 August 2010

daţi jos urgent din birje vizitiii ce peste inimi au trecut cu roata: aceasta-i ţara unde mor copiii – demonii să-i înlocuiască-s gata! ne mor copiii – păsările pleacă nici Dumnezeu nu mai încheagă fraze: cu mâna noastră-am plantat piatră seacă pe unde El făcut-a nunţi de raze… ne ard copiii-n pântecul de mamă se […]

TEMPERATURI ÎNALTE LA VATRA VECHE (2)

Duminică, 29 August 2010

Lunar de cultură * Serie veche nouă* Anul II, nr. 8(20), august 2010 *ISSN 2066-0952 VATRA, Foaie ilustrată pentru familie (1894) *Fondatori I. Slavici, I. L. Caragiale, G. Coşbuc VATRA, 1971 *Redactor-şef fondator Romulus Guga* VATRA VECHE, 2009, Redactor-şef Nicolae Băciuţ (co0ntinuare)          Scriitoarea Melania Cuc îi face o prezentare volumului „Vremea sintagmelor” – scris […]

TEMPERATURI ÎNALTE LA VATRA VECHE (1)

Sâmbătă, 28 August 2010

Lunar de cultură * Serie veche nouă* Anul II, nr. 8(20), august 2010 *ISSN 2066-0952 VATRA, Foaie ilustrată pentru familie (1894) *Fondatori I. Slavici, I. L. Caragiale, G. Coşbuc VATRA, 1971 *Redactor-şef fondator Romulus Guga* VATRA VECHE, 2009, Redactor-şef Nicolae Băciuţ Un nou popas în toi de vară la „Vatra Veche” mureşeană, îmi aduce veşti […]

SITUAŢIA LA ZI…

Vineri, 27 August 2010

din papagali şi peşti, elfi din norvegii se-aleg, să fie demni de tot dispreţul; târfele dau, solemn, mâna cu regii, pentru-a-şi fixa imaginea şi preţul! palate coapte au, ca sâmbur, Slinul – la Turma Lumii-i Măscărici păstorul; şi magi şi parlagii fonfăie-aminul: corciri de neamuri nasc – Aligatorul. luminii vii-i se termină mosorul, temple vădesc […]

Interviu Vanessa Fronius

Joi, 26 August 2010

1. Când ai început să cânţi? Ai o pregătire în acest sens? În anul 2005 am început să cânt pentru prima dată. Aveam vîrsta de 5 ani atunci şi totul mi s-a părut ca o joacă. O pregătire, nu pot să spun că am, poate că talentul mi l-a dat bunul Dumnezeu. Pot însă afirma […]

GRĂDINA…

Miercuri, 25 August 2010

„Dacă ai o grădină şi o bibliotecă, ai tot ceea ce îţi trebuie”. CICERO Cine nu are În Viaţă Măcar O grădină, Toată moartea Va fi De vină… Într-o vreme Ostilă Nici eu N-am avut, Dar Mi-a dat-o Dumnezeu Cu Împrumut… 27/28 Mai 2010. foto: Alexandru Losonczy

Comunicarea în presa on line…

Marţi, 24 August 2010

Cât de importantă este comunicarea în presa scrisă, dar cu presa on-line? În ultimul timp, numeroase publicaţii tipărite şi-au încetat activitatea, tocmai ( spun ele, datorită crizei economico-financiare globale), care s-a făcut simţită pretutindeni, marile publicaţii optând şi pentru ediţii on line. Care este avantajul noilor formate? Dar dezavantajul? Oare o publicaţie tipărită este „mai […]

E arşiţă…Daţi-mi să beau!

Luni, 23 August 2010

Te simt în glasul…tânguit, al unui prunc astral, născut, iar nu făcut… O rază de iubire plină ce peste oameni a venit să certe calea lor, de patimi plină, care-au ucis uman veşmânt. Dar, pruncul nu e-o tânguire, ci însăşi tânguirea s-a mutat la poala unei cruci, o cruce-nfiptă în aripă, înfiptă în aripa cerului […]

ABSURDUL FIRESC – CA MODALITATE DE EXPRESIE TEATRALĂ

Duminică, 22 August 2010

GEORGE ANCA, FENOMEN, Cine-roman, SEMĂNĂTORUL, Editura on-line, 2010 Este absolut uimitor cum autorii contemporani găsesc, în miezul absurdului cotidian, diverse modalităţi de expresie pentru a-şi manifesta dezacordul cu mersul îndărăt al societăţii, indiferent de arealul unde-şi fixează ori proiectează intriga şi indiferent de personajele, reflectate-n oglinzi deformante care-şi arogă dreptul de a conduce, spre o […]

« Anteriorul