Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

GLAS COMUN –LA ANIVERSARE

de Cezarina Adamescu | Februarie 10, 2011

CREDINŢĂ ŞI IUBIRE ÎNTR-UN GLAS COMUN

BILANŢ LA ÎMPLINIREA A DOI ANI DE ACTIVITATE PUBLICISTICĂ

Graţie unei iniţiative salutare a părintelui Radu Botiş din Maramureş, dar şi a domnului Alexandru Losonczy, administratorul site-ului, în urmă cu doi ani, la data de 10 februarie, a văzut lumina literei una din cele mai apreciate reviste cultural-creştine, numită în mod fericit: „Glas Comun”. Încă de la platforma-program iniţială, şi-a propus patru comandamente majore, fără de care, Crezul artistic nu s-ar putea manifesta în chip plenar. Acestea sunt: ECUMENISM-ÎNŢELEGERE-TOLERANŢĂ-BUNĂTATE.
Părintele Radu Botiş, îi îndemna în Cuvântul de început pe toţi doritorii de Cuvânt bun şi înţelept, să vină sub această cupolă a Literei sacre şi să-şi exprime punctele de vedere, creaţiile, gândurile, sentimentele faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni: „De multă vreme gândeam la un loc în care să adunăm gânduri de suflet, un loc în care toţi cei care avem crez creştin, talant nepieritor, să urzim gânduri şi fapte întru slava Celui Etern. Fie că adunăm versuri de suflet, simţăminte nepieritoare ori bucurăm ochiul cu măiestre locuri de har – toate să le cuprindem în mănunchiul de fapte bune, singurele ce vor pleca dimpreună cu noi în veşnicie. Suntem vremelnici, cuprinşi adesea de neputinţe, suntem perfectibili dar dacă gândul nostru este fecundat de esenţa divină, zâmbetul sufletului cuprinde o fărâmă de înalt.”

Declinându-şi intenţiile, părintele Radu Botiş a făcut încă de la început următoarele precizări: „Aceasta este revista cultural-creştină (on line) Glas Comun, la realizarea căreia sunt aşteptaţi să-şi aducă o contribuţie vie, toţi iubitorii de Hristos. Vor fi cuprinse articole religioase, eseuri, studii, artă fotografică, poezii, etc. Ideea comună este: “ŞI TU ŞI EU ÎN SLUJBA CELUI PREASFÂNT“.
În acest sens, iniţiatorii revistei şi-au atras un colectiv redacţional bine închegat, cu responsabilităţi în structurarea şi redactarea ei, cu selectarea materialelor şi corectură, dar, mai ales cu supervizarea articolelor şi selecţia poeziilor, pentru ca nivelul publicaţiei să atingă cote cât mai înalte.

Colectivul redacţional al revistei Glas Comun este alcătuit din:
Editori fondatori
• preot stavr. Radu Botiş;
• Alexandru Losonczy;
Editor
• Eugen Ionuţ Jercan
Redactori colaboratori:
• Ligya Diaconescu – Diaspora
• Cezarina Adamescu – Galaţi
• Elena Buică – Canada
• Petru Berbentia – Reşiţa
• Petru Drăghicescu – Serbia
• Mircea Botiş – Sibiu
• Ioan Roman – Baia Mare

Întreg colectivul, ca şi colaboratorii, ca şi corespondenţii revistei, s-au comportat pe parcursul celor doi ani de lucrare-mpreună, în mod exemplar, fiecare depunând o rodnică muncă de creaţie, în deplină armonie, dar şi de popularizare a site-ului în cadrul altor reviste prietene din ţară şi de peste hotare. Legăturile de colaborare şi prietenie fructuoasă cu reviste precum: ASLRQ (Asociaţia Scriitorilor de Limbă Română din Quebec); Agero (Stuttgart); Romanian Vip (Dallas-Texas); Starpress (revistă româno-amero-canadiană); Nou Horizont (Valencia-Spania), Vocea Basarabiei, Gânditorul, Info creştin, Info Ecum; Joc secund, Nord Litera; Vestea (Mehadia), Info ziare, Ştiri creştine, Biserici.org., sunt doar câteva din publicaţiile prietene, cu care Glas Comun a avut relaţii de colaborare, derulând proiecte împreună, ori difuzând şi popularizând ştiri preluate de la acestea, neuitând să menţioneze sursa. De asemenea, foarte multe materiale au fost difuzate pe site-urile acestor reviste româneşti şi internaţionale, în acord comun.

Adeseori trebuie să ne oprim în loc din alergarea noastră, să ne acordăm un scurt răgaz pentru a medita la rostul nostru pe acest pământ, la talantul care ne-a fost încredinţat, la faptul că vom da socoteală de orice cuvânt rostit, scris, ori doar gândit şi să luăm aminte că, atât cât suntem pelerini şi străini pe această „vale” – avem datoria morală să punem sub semnul Iubirii divine toate acţiunile şi înfăptuirile noastre pentru că ele constituie cărămizi la Marele Edificiu pe care trebuie să-l înălţăm. Şi totodată, să-i înălţăm şi pe alţii, mai presus de ei înşişi, pentru a privi în perspectivă, locul şi rolul creaturii în Opera măreaţă a Creatorului a toate. Fără Iubirea şi Caritatea Divină nu se poate construi, însă, nimic. Un edificiu clădit pe ură şi pe neînţelegere, nu dăinuie, el se prăbuşeşte la prima furtună. Însă, dacă vom îmbina piatră de piatră cu liantul Iubirii hristice, vom putea admira, în cele din urmă construcţia, cu ochii zidarului care s-a aşezat la rândul său jertfă, în peretele dinspre răsărit al edificiului. Tot ce putem face este să ne împreunăm mâinile în rugăciune, inimile în aceeaşi Prea Sfântă Inimă a lui Iisus, genunchii să-i plecăm în aceeaşi pioasă adoraţie şi ÎNTR-UN GLAS COMUN, să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru că ne-a oferit prilejul unei comuniuni de gând şi suflet, cât se poate de trainice, prilejul de a ne cunoaşte creaţiile, de a sădi prietenii care sunt mai trainice decât cele lumeşti ce durează doar atât cât o cer interesele de moment ori dragostea de-o seară.
Oportunitatea care ni s-a oferit, de a ne prezenta lumii întregi rodul minţii şi al sufletului este, înainte de toate, o responsabilitate majoră. Ea implică respectul faţă de revista în sine, respectul faţă de ceilalţi, respectul faţă de noi înşine. Pentru că dacă nu ne respectăm pe noi, nu vom putea să-i stimăm nici pe cei din jurul nostru. Îndemnul părintelui stavrofor Radu Botiş – animatorul, sufletul acestei reviste, ca şi al celorlalte două cu acelaşi conţinut cultural-religios: Slova creştină şi Slova copiilor este edificator:
”Haideţi, într-un GLAS COMUN să putem rosti cu inima deschisă – ŞI TU, ŞI EU în slujba Celui Preasfânt: Doamne Ajuta!”
Pot să mărturisesc, fără putinţă de tăgadă că, în acest răstimp, mi-am făcut ucenicia la Glas Comun şi la Slova creştină având convingerea că, prin scrierile publicate aici, am trezit interesul cititorilor şi am primit dovezi de simpatie şi recunoştinţă din partea multor confraţi pe care i-am îndemnat să intre în această comuniune de spirite alese, pentru a-şi prezenta creaţiile.
Revista Glas Comun este un Forum de cultură şi civilizaţie, care a atras în această rodnică perioadă nume de prestigiu ale Bisericii (într-un perfect spirit ecumenic), ale Istoriei, ale Literaturii româneşti şi universale, scriitori consacraţi dar şi aspiranţi la marea literatură şi artă care şi-au oferit creaţiile cu încredere şi speranţă că vor fi receptate cum se cuvine. Dovadă că aşa s-a întâmplat stau sutele de comentarii la articolele de fond şi la diferite grupaje de versuri. Un dialog continuu între creatori şi cititori care s-a dovedit foarte rodnic şi stimulativ.
Începând cu 25 august 2008 – o nouă ramură din trunchiul viguros deja, al revistei Glas Comun, avea să înfrunzească şi să dea flori şi fructe: Revista Slova Creştină, revistă de creaţie, atitudine şi cultură, a cărei platformă program, continuă pe cea iniţială. Părintele Radu Botiş, îndrumătorul acestui nou program cultural-educativ, scria la început de drum:
„Am pornit la un nou drum cu încredere în Prea Bunul Dumnezeu precum şi în semeni. Slova Creştină se vrea o nouă punte de legătură între românii de pretutindeni oriunde s-ar afla. Uşa este deschisă iubitorilor de cuvânt şi Divin precum şi tuturor acelora care vor parcurge materialele din revistă.
Scumpa slovă românească îmbracă haina ei proprie, profundă, iar straiul acesta ce-l poartă îi conferă strălucire aparte. Patriotismul nu este o ruşine, patriotismul este cinste şi plecăciune demnă în faţa istoriei, a vetrei de unde am văzut lumina zilei. Patriotismul este statura ta dreaptă oriunde te-ai afla pe pământul acesta: bogat ori sărac, fericit ori cuprins de amărăciune şi neîmpliniri. Da, purtăm în suflet buciumul şi doina noastră, desprinse dintru legendare începuturi, pământul binecuvântat pe care au călcat picioarele Sfântului Andrei-Apostolul Românilor, apărătorii lui Tudor, drepţii lui Cuza, Sfinţii Români ai lui Hristos, amintirea grijii mamelor la căpătâiul pruncilor, sărbătorile noastre creştine întru bucuria Învierii şi Veşniciei.
Aceasta este încrederea cu care, iată, Slova Creştină bate la uşa inimii fiecărui frate român, pentru ca, împreună să ne prindem în hora de suflet a Sfintei Uniri, întru unitate şi credinţă la umbra Proniei Cereşti.
Cu aceste sentimente curate, deschidem braţele inimii cuprinzând în cămara sufletului fraţii noştri de pretutindeni. Gând Bun.”
O succintă trecere în revistă a principalelor categorii urmărite în publicarea materialelor şi a celor mai de seamă tematici abordate de scriitorii şi editorii revistei, poate că ar pune în lumină strădania tuturor în aceşti ani rodnici pentru cultura şi spiritualitatea românească, strânsă mănunchi în paginile revistei amintite.
În privinţa domeniilor de interes sau a categoriilor de referinţă, amintim: Biografie, Condeie din diaspora, Editoriale, Interviuri, Meditaţii, Predici, Recenzii, Reportaje, Romane, Studii, Panseuri şi foarte multe Poezii. Ele au fost structurate sistematic, astfel ca temele şi speciile literare să fie îmbinate armonios şi într-o paletă cât mai diversă şi nuanţată. Există opţiuni datorate în exclusivitate cititorilor, care-şi spun cuvântul frecvent şi solicită anumite subiecte din toate domeniile vieţii.

Să privim puţin cu ochii sufleteşti – cei fără dioptrii – la unele aspecte tratate în această importantă publicaţie, începând cu luna februarie 2008, când a apărut primul număr. Sunt abordate teme privind morala creştină, categoriile:
-Prietenia, care ne leagă de când ne ştim;
-Prezentarea de biserici, schituri, mănăstiri, monumente de arhitectură ale Evului Mediu, monumente ale Eroilor neamului; oameni importanţi ai Bisericii;
-Popularizarea concursurilor internaţionale de Poezie Românescă (Starpress, 2008):
-Eseuri teologice despre Fecioara Maria şi despre sfinţi, meditaţii pascale, meditaţii zilnice;
-Prezentarea unor personalităţi literare (poet George Filip – Montreal-Canada; Lygia Diaconescu – Starpress; George Roca – Australia ş.a.);
-Eseuri şi articole despre: Banatul Sârbesc, Basarabia;
-Seminarii internaţionale cu tema: „Violenţa în familie”;
-Foarte multe poeme-rugăciuni ori poeme spirituale; Panseuri şi poeme aforistice;
-Prezentarea unor locuri de suflet (Nechit);
-„Ecumenism în Banatul montan sau normalitatea vieţii” (Petru Berbenţia);
-Proiecte educaţionale prin corespondenţă;
-Teme de medicină şi bioetică: „Avortul chirurgical şi hormonal – înseamnă CRIMĂ!”
-Interviuri cu personalităţi de marcă ale culturii româneşti din ţară şi din diaspora;
-Evocări despre Eminescu; Poeme dedicate lui Eminescu;
-Teme teologice urmărind Calendarul liturgic, atât în Timpul de peste an, cât şi în perioada posturilor; „Patimile şi Învierea Domnului nostru!”; „Rânduiala Postului”; „Întâmpinarea Domnului”; „Săptămâna Patimilor”; „Limbile de foc ale Rusaliilor”; „Sărbătoarea Sfintelor Paşti în diferite Biserici de azi”; „Simboluri pascale – Oul”;”Lumina Patriarhilor – o lună de haruri speciale cu Sfântul Iosif”; „Creştinul şi Şcoala vieţii. Gesturi şi semnificaţii”;
-Teme ecologice: Ziua Terrei (Primăvară româno-canadiană la Montreal);
-Conferinţa UNIFERO;
-Probleme de pastoraţie: „Datorie şi slujire sfântă” (Misiunea preoţilor militari în Primul Război Mondial”); Probleme pastorale legate de Sfântul Sacrament al Căsătoriei – („Se sfinţesc verighetele?”);”Sfinţenia în viaţa creştină”; Pilde comentate: „Vameşul şi fariseul”; Predici pascale;
-Concurs Naţional de creaţie literară: „Dor de dor”;
-Întâlnirea realizatorilor de emisiuni de radio în limba română (Eugen Ionuţ Jercan);
-Ecumenism trăit la Reşiţa, în Banatul montan, în România” (Erwin Josef Tigla – un documentar excelent care scoate în evidenţa una din tematicile majore ale revistei, aceea a Ecumenismului; „Ecumenismul din zona Banatului văzut de un pastor reformat”;
– Festivalul Naturii 2008, în Parc des Rapides – Montreal;
-Festivalul Naţional de Poezie George Coşbuc;
-Festivalul Naţional de Proză Liviu Rebreanu;
-Eseu despre: „Scientologia: religie sau ştiinţă?
-Rubrica permanentă: „Noi apariţii editoriale”;
-Concurs Internaţional de fotografie ortodoxă;
-Patriarhia organizează un concurs de eseuri;
– Eveniment istoric: „O arcă a Noii Alianţe în Canada, pictată româneşte”;
-Conferinţa Internetului Creştin European;
-Teme de artă – ceramică, pictură, sculptură, fotografie: „Cocoşul de Hurez la cea de a XXXVIII-a ediţie”; Despre pictura Elenei Hăbăşescu; „Târgul olarilor şi al meşterilor populari „Ochiul de Păun” – Rădăuţi, Ediţia a XXVI-a;
-Informaţii preţioase despre „Prima gramatică românească – 1757” – alcătuită de Dimitrie Eustatievici Braşoveanu;
-Spectacol: „Baladele Carpaţilor” – manifestare culturală de excepţie organizată la Stuttgart;
-Concurs de epigramă – organizat de Casa de Cultură „George Suru” – Caransebeş;
– Concurs literar pentru tineri – Sibiu – Lirismograf;
-Iacob Mureşan şi politica sa culturală;
-Teme ştiinţifice: „Materia întunecată, misterioasa forţă nevăzută a Universului”;
-Programul „Medya Etnyka” – post radio-TV;
-Un Proiect interesant lansat de Redacţia Revistei „Albina Românească”, întitulat: „Sărbătoarea Naţională a Limbii Române”;
-Al II-lea Congres Internaţional „Rezistenţa prin Religie – Eroi şi martiri români ai crucii lui Hristos”, Constanţa – septembrie 2008;
-Un ciclu intitulat: „Călător prin ţara mea”;
-Concursul Naţional de poezie „Dragoş Vrânceanu” – Rm. Vâlcea şi Babeni;
-Informaţie importantă: Prima carte slavă din lume;
-Temă ştiinţifico-religioasă: „Bioetica familiei creştine: Este contracepţia un păcat grav?”
-Medicii avertizează: „Aparatura electronică distruge sănătatea”;
-Fizica şi filozofia puterii gândului;
-Reprezentări ale demonilor în arta italiană;
-Probleme stringente din actualitatea românească, precum: „Roşia Montana, sau despre cum uneori tradiţiile trebuie demolate”, păreri, atitudini, concepţii;
-Prezentarea lui „Ioan Alexandru, cel mai de seamă poet creştin român postbelic”;
-„Muntele Athos văzut din Carpaţi”;
-„Elogiu glasului artei” – despre maestrul Nicapetre;
-Pagini de istorie şi credinţă: „Maria Brâncoveanu – O viaţă de credinţă şi jertfă”;
-„Întru memoria lui Avram Iancu”;
-Haiku – revelaţia spiritului nipon;
-Sfeştania şi binecuvântarea casei;
-Eseu: „Monet – poet al luminii;
-Ciclu de articole: „Calvarul mănăstirilor basarabene”;
-Despre: „Grupul VOCI MARAMUREŞENE” – colindă românii din Nord-estul Italiei:
-„60 de ani de naţionalizare (Colegiul Reformat din Cluj-Napoca);
-Un roman fluviu în serial: „Infernul roşu” – de Florin Bădican;
-„Salvarea monumentelor din diaspora”;
-Ciclul de eseuri: „Literatura virtuală şi Curentul Generaţiei Google” – susţinut de Ionuţ Caragea;
– Secvenţe toponimice referitoare la localitatea Chelinţa, Jud. Maramureş:
-„Colind de Mărţişor” – poem pentru femeile de la căminele de bătrâni;
-Studiu: „Credinţă, medicină, societate, eutanasie;
-Evocare-medalion: „Emil Gavriş” (1915-1989);
-„Manifestul pentru patrimoniul istoric din Judeţul Sibiu”;
-Sfânta Maria a Armenilor din Iaşi”;
-Invitaţie la Conferinţa de Rugăciune pentru Israel – 13 mai 2009;
-Medalion: „George Rotaru – Lecţie de patriotism şi cultură. Ziua Independenţei, Ziua Europei”;
-Studiu socio-istoric: „Originea sănătoasă la români”;
-Istoria Bisericii: „Biserica din secolul I. Aspecte politice”;
-Un memorial: „Andrei Vartic”;
-Recomandarea unei tinere speranţe a poeziei: „Să deschidem poarta spre grădina fermecată a tinerei speranţe Ana Maria Gîbu”;
-„Bădiţa Eminescu – profetul Bisericii noastre”;
-„Gheorghe Buzatu – Inscripţie pe osia neamului”;
-„Gustul pâinii româneşti” – adus de Ioana Stuparu;
-„Bun găsit la Slova copiilor” – Cuvânt de întâmpinare la apariţia revistei cu acelaşi nume;
-„A fi basarabean – radiografia unui fenomen”;
-Ecumenism; „Identitatea Ordinului Franciscan, prezenţa şi rolul său istoric în România;”
-Prezentare: „O lucrare de interes major pentru literatură şi viaţă; Constantin Vlaicu – ”;
-O rubrică permanentă: „Scriitorii despre scriitori”;
-„Reportaj virtual din Banatul montan”- cu privire la cartea „Mehadia – vatră istorică milenară” – autor colectiv;
-Concursul Internaţional de Poezie Grigore Vieru – 9-12 oct. 2009 – Iaşi-Chişinău;
– Dialog cu jurnalista şi scriitoarea Lygia Diaconescu;
-Exegeză: „Leagăn de stele – poezia Munţilor Apuseni” – despre Horia Nicoară;
-Modele creştine; portrete spirituale:
-„Sărbătoarea vinului la Valea Călugărească” – septembrie 2009;
-Medalion: „Edificiul culturii şi Fapta care zideşte” – dedicat prof.dr. Artur Silvestri;
-„A fi român în Canada – Cu ţara în suflet”;
-Oază de confort spiritual: Dialoguri privilegiate, III, Maria Diana Popescu;
-Omagiu: „Artur Silvestri – Semănător de cuvinte în ogorul sufletesc”;
-„Sacru şi profan în lirica psaltică a lui Constantin Ghiniţă”;
-Ştiinţă şi Religie: Un dialog sub semnul mutaţiilor ştiinţifice actuale;
-Cetatea lui Bucur” – o bucurie continuă – prezentarea revistei Ligii Scriitorilor din România, Filiala Bucureşti;
– Agresiunea mondială asupra tinerilor – eseu de prof.dr. Adrian Botez;
-Obiceiuri de Sfintele Sărbători;
-„Florilegiul gândirii – bijuterii sufleteşti” – semnate de Constantin Vlaicu;
-„Misiune şi neam metafizic – studiu eseistic de prof. dr. Adrian Botez;
-„O fantastică peregrinare prin lumea zeilor, prin intermediul cărţii: de Elisabeta Iosif;
-Mistica iubirii divine – prezentarea poetei Speranţa Miron;
-„Fii bun române, fii bun creştine” – eseu prezentat de Dumitru Buhai;
-Chemarea la troiţă” – evocare Artur Silvestri – la un an de la trecerea sa;
-„Colindele – ofranda adusă Mântuitorului”;
-Festivalul Munţilor – Prahova;
-„Sacru şi profan în colinda religioasă”;
-„Adoraţii şi devoţiuni la Ieslea cea Sfântă”;
-Portret liric: „Ioana Stuparu – un spirit deschis care-şi împarte averile în răspântii”. Şi multe, multe altele, prin care, sperăm că v-am trezit interesul.

Ne cerem iertare dacă n-am putut cuprinde în această prezentare întreagă bogăţia spirituală a creaţiilor scriitorilor şi poeţilor, istoricilor, etnologilor, preoţilor, celorlalte categorii de autori. Dar o imagine, desigur că s-a făcut privind menirea revistei Glas Comun. Ar fi de adăugat că aici, şi-au semnat lucrările nume ca: Petru Berbenţia, Lucian Abalintoaiei, Mariana Zavati Gardner; Victoriţa Duţu, Ionuţ Caragea, Elena Buică (Canada); L. Diaconescu; Adrian Botez; Camelia Ciobotaru; Florica Ceapoiu; Violeta Ionescu; Liviu F.Jianu; Nicolae Horia Nicoară; Ioana Stuparu, Elena Armenescu, Elisabeta Iosif, Ioan Miclău (Australia) Dumitru Buhai (SUA); Constantin Vlaicu; prof. Pavel Panduru şi mulţi alţi creatori.
Prin galaxia tematică abordată, prin plaja nesfârşită de subiecte de interes maxim, prin paleta variată şi nuanţată de teme actuale, din trecut, sau de perspectivă, prin grija pentru educarea tinerelor condeie care vin după noi, revista Glas Comun s-a distins ca una dintre cele mai apreciate reviste de cultură şi religie, care vădeşte faptul că, atât scriitorii, oamenii de cultură şi religie, cât şi cititorii de toate categoriile, vârstele şi condiţiile sociale, se implică activ în realizarea ei. Aceasta o demonstrează şi numărul mare de vizitatori şi Forumul de discuţii, comentarii, analize pe text şi păreri deschise în paginile revistei.
Asemenea palmares este de invidiat, de lăudat, de popularizat, de urmat şi constituie o izbândă certă a tuturor.
Adresăm pe această cale, colectivului redacţional, în frunte cu redactorul şef, Părintele Radu Botiş şi cu administratorul site-ului, domnul Alexandru Losonczy, colaboratorilor şi cititorilor revistei, un călduros „LA MULŢI ANI” şi multe realizări pe plan spiritual, pentru propăşirea culturii româneşti în toate colţurile planetei.

3 februarie 2010

Topice: Editoriale | Comments Off on GLAS COMUN –LA ANIVERSARE

Comentarii închise.