Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

A ÎNVIAT CUVÂNTUL

de Cezarina Adamescu | Aprilie 20, 2011

CUVÂNTUL CUVINTELOR

Uneori, un singur cuvânt este de ajuns şi poate fi declanşator, poate isca o reacţie în lanţ, o jerbă de lumină şi ne deschide o nouă perspectivă. Mergând la esenţa cuvântului, pătrundem în adâncul înţelesului său, în marea sa de nuanţe posibile, în realitatea sa, în ideatica sa, în suma virtualităţilor sale.
Un cuvânt poate fi mântuitor sau osânditor. Cu un cuvânt se câştigă o Împărăţie sau se poate pierde o lume.
Cuvântul subjugă, înlănţuie dar şi eliberează, desface toate nodurile.
Un cuvânt este o comoară nepreţuită. O comoară care nu scade niciodată, nu se împuţinează, ci poate creşte la nesfârşit. Un cuvânt poate naşte mii de alte cuvinte. Este un cuvânt fecund, născător.
Un cuvânt înviat în suflete. Un cuvânt înflorit ca într-o livadă un pom fructifer.
Un cuvânt viţă de vie, aducător de roade.
Un cuvânt miraculos, semn viu al Lucrării divine.
Un cuvânt mărturie a Adevărului.
Un cuvânt atârnat la rever ca o medalie care să arate că aparţii Cuiva. Însemn distinctiv pentru ceilalţi.
Un cuvânt poate să însemne plinătate. Care poate însemna Pace. Shalom. Care linişteşte, calmează, satură, îmbucură, îmbogăţeşte, creşte în suflet ca un aluat.
Un cuvânt care acoperă vidul din noi.
Un cuvânt care potoleşte setea şi foamea.
Care îndestulează.
Un cuvânt rotund ca o pâine.
Un cuvânt despre înţelesul de a fi.
Un cuvânt despre înţelegere.
Despre Iubire. Despre Iubirea Divină. Despre Credinţă şi Speranţă. Despre virtuţi. Despre alegere.
Despre libertatea de a alege, de a discerne.
Un cuvânt în care se poate visa, în care se poate intra ca într-o grădină de trandafiri înmiresmată. Un cuvânt în care poţi locui şi care te locuieşte.
Cum să nu-ţi doreşti acest Cuvânt înmiresmat?
Un cuvânt Paraclet, mângâietor, apărător.
Judecător de pace.
Un cuvânt ca un sălaş cald. Ca un adăpost pentru rugă. Ca un acoperiş pe timp de furtună, pe vreme de ploaie, pe timp de noapte şi de primejdie.
Un cuvânt care ţi se lipeşte de inimă.
Un cuvânt în care te scalzi. Un cuvânt ca o strângere de mână prietenească. Un cuvânt în care rămâi. Un cuvânt ca un prieten. Care alungă tristeţea. Un cuvânt ca o bună vestire.
Un mesaj adus din Înalt printr-un înger.

Iată ce este Cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce este Cuvântul cuvintelor.
Un cuvânt care-ţi face cinste.
Îţi face onoarea de a te încorpora în Liniştea sa.
Acest Cuvânt care iartă.
Acest Cuvânt care uită ofensa.
Acest Cuvânt care iubeşte.
Acest Cuvânt care dă viaţă.
Acest Cuvânt prin care noi ne-am născut.
Prin care noi înviem pentru viaţa cea veşnică.
Acest Cuvânt se numeşte Isus, Mântuitorul nostru.
Acest Cuvânt ca o Lumină nestinsă.
Acest Cuvânt al Cuvintelor.
Acest Cuvânt care tremură pentru noi. Care plânge şi se roagă.
Care ne caută pretutindeni, care ne cheamă, care ne atrage la Sine.
Care se bucură pentru fiecare copil rătăcit care se întoarce acasă.
Care alungă tristeţea.
Care îmbată-n absinthul Iubirii Divine.
Acest Cuvânt născător de Pace în suflete.
Acest Cuvânt care alungă stihiile.
Acest Cuvânt care alungă întunericul, boala, urâtul.
Acest Cuvânt care vindecă.
Acest Cuvânt ca un far pe un ocean în plină furtună.
Acest Cuvânt ca o oază-n deşert. Ca un strop de apă în marea de nisip artăzor.
Acest Cuvânt ca o lacrimă pe un obraz de fecioară.
Acest Cuvânt care ne răcoreşte fruntea şi buzele.
Acest Cuvânt nectar.
Acest Cuvânt ca o linişte blândă. Ca o sfântă logodnă. Ca o duminică. Precum lumina cea lină.
Acest Cuvânt ca o Cruce sângerând de atâta Lumină.
Acest Cuvânt în care vreau să mă abandonez pe de-a-ntregul.
Cu toată fiinţa, cu trup şi cu suflet.
În care vreau să mă arunc ca într-un abis de Iubire.
În care să pot cutreiera ca într-o Cetate nestricăcioasă.
Acest Cuvânt tare ca stânca.
Acest Cuvânt prezent permanent în mine.
Ca o candelă sfântă.
Ca o chemare atunci când eşti singur.

Acest Cuvânt ca o binecuvântare maternă.
Acest Cuvânt ca o împlinire mult aşteptată.
Ca un munte de făgăduinţe.
Acest Cuvânt ca o doză de oxigen pentru cel muribund.
Ca un medicament pentru viaţă. Ca o cascadă de daruri.
Ca o transfuzie de Lumină.
Ca un Viatic. Ca o revărsare de har într-un cotidian în care nu putem comunica unii cu alţii.
Acest Cuvânt ca o dorinţă împlinită.
Ca un sfânt ideal. Ca o soluţie într-un caz imposibil.
Acest Cuvânt ca o datorie de conştiinţă.

Prin acest Cuvânt vom fi judecaţi, mântuiţi, osândiţi.
De felul cum L-am primit, vom da seamă.
De felul cum L-am ascultat şi L-am făcut lucrător în noi şi în alţii.
De felul cum L-am iubit până la moarte.
Acest Cuvânt de la sine înţeles, limpede ca o lacrimă.
Acest Cuvânt în care se găsesc toate înţelesurile.
Acest Cuvânt în care trăiesc,
În care mor,
Pentru a învia la Viaţa cea Veşnică!

Topice: Meditaţii | Comments Off on A ÎNVIAT CUVÂNTUL

Comentarii închise.