Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

BALADA ŞI RUGĂCIUNEA LUI JOAN SALA I FERRER SERRALLONGA

de Adrian Botez | Iulie 20, 2011

partea corectă câştigă din ce în ce mai rar – aproape
niciodată

nu există alt iad decât cel
de pe pământ:
iadul făcut de cei
bogaţi – celor
săraci

trebuie să se schimbe ceva  – din temelii – în
lume: să-i trimitem în
iad – pe ucigaşii cei bogaţi – să-i trimitem în
iad – pe slugoii celor bogaţi – ucigaşi de
săraci

raiul – astfel – se va
aerisi şi deplin
lumina

cei săraci să aibă demnitatea de a
purta arme – contra
bogăţiei: bogatul e bogat – pentru că
a ucis şi-a furat
pe toţi cei săraci – care sunt
mulţi – şi deci – mult mai
bogaţi decât bogaţii – pe care-i fac
bogaţi – ei rămânând
săraci

Hristos îi va ierta pe cei
săraci – şi-i va
ajuta – să scape de bogăţia
bogaţilor – deci şi de
bogaţi: pentru că Hristos este
lumina luxului orbitor al
sărăciei – care a zguduit din temelii
palatele – a dăruit Mireasmă de Smirnă şi Înălţat
Trandafir – tuturor sfintelor
colibe

nu poţi uita – nici
ierta – pe autorii „en vogue” ai
milioanelor de cadavre umile: cei
ucişi de aroganţa
bogăţiei

ei s-au mântuit – dar nu mai
învie – cu glas de aprig văzduh să-şi slăvească
frate Hristosul: şi nimeni  – cu adevărat – nu-L ştie
pe Hrist – fără de ei – Prinţii
Sărăciei

nu poţi ierta nici
uita – sângele
săracilor – care se scurge
nevinovat – în pământ – şi nu mai vrea
niciodată – să se-ntoarcă-n artere de
săraci vii

trădătorii de Hristos trebuie să moară – la
picioarele săracilor: diavoli
învinşi sunt
bogaţii – iar săracii
arhangheli
***

suntem doar oameni  – înfrăţiţi în lumină cu
Hristos: bogaţii şi
trădătorii – doar
diavoli

să-i mântuiască – dacă vrea şi chiar
trebuie – Dumnezeu: noi
nu putem mântui

noi vom lumina drumul pe care vine
Dreptatea – Mireasa de Taină a Lui
Hristos

noi vom muri – dar
nu vom şti ce-i închisoare: destul
ne-a fost viaţa – soră mai mare a
oricărei temniţe

bogatul e bogat – pentru că
a ucis şi-a furat
pe toţi cei săraci – care sunt
mulţi – şi deci – mult mai
bogaţi decât bogaţii – pe care-i fac
bogaţi – ei rămânând
săraci

nu vom fi răi – noi cei
săraci – cu cei
bogaţi – dar vom fi
drepţi şi
neînduraţi

toţi vom muri – dar bogaţii
ticăloşi – trebuie să ne-o ia
cu un pas înainte

aşa e drept – şi Hristos e
Dreptate

cei bogaţi au dulăi: ucideţi
dulăii urii lor laşe – smintită întru
soioasă crimă
cei bogaţi au bogăţii: nu vă atingeţi de
ele: sunt spurcate de sângele din
noi – care ne-a
trădat – şi-a ieşit – fără veste – din noi – pe ei să-i
întâmpine

daţi-le foc
bogaţilor: vom începe o lume mai
bună – cu mult mai curată: Sărăcia
Demnă de Foc – Sărăcia
cu Fruntea Sus – până-l simţim pe Hristos
lăcrimând pe frunţile noastre uscate: abia atunci
ne vom căi – şi-i vom şopti cântecul vinii
noastre – numai Lui

ucideţi – ucideţi – ucideţi nu vă
opriţi: Dumnezeu
va şti să aleagă – întru
Împărăţia Sa

nu cruţaţi – căci
nu veţi fi cruţaţi – de
bogaţi: pe ei – diavolul i-a trimis – în locul
lui – să nu cruţe – moartea  – pretutindeni – s-o
asmuţe

bogatul e bogat – pentru că
a ucis şi-a furat
pe toţi cei săraci – care sunt
mulţi – şi deci – mult mai
bogaţi decât bogaţii – pe care-i fac
bogaţi – ei rămânând
săraci
***

biserica lingăilor – doar pentru bogaţi are
ochi – odoare  – tragere de inimă şi drag: doar Hristos
iubeşte şi iartă
săracii – fraţii
Lui: de diavolul cel mai
aprig în trufie – de-al
bogăţiei diavol – ei s-au lepădat
şi pe care diavol – cu moarte l-au
mustrat

Hristos arată – într-una – spre
Sora Cerului de Foc
Mânăstirea: acolo
sunt mormane de
aripi  de lumină – cu care să
fulgeri spre cer – să scapi de
bâzâitul exasperant al aripilor
diavolilor bogăţiei

vulturii Lui Hristos
sunt cu noi – zboară doar spre
piscuri – în
munţii din inima noastră

nu ne vom umili în faţa
bogaţilor: decât în faţa diavolului să
te umileşti – să te – laş
linguşeşti – mai bine – din leagăn
să te fi strâns de gât
Maica de Lacrimi – şi
Dragoste Oarbă

numai în faţa Lui Hristos vom
veni – ca-n faţa singurului
frate – sângele Lui ni l-a împrumutat – când
bogaţii ni l-au
vărsat

El nu ne va pedepsi pentru
Dreptate – nu ne va prigoni sufletul şi
nu ne va ucide – pentru că am
luminat lumea de
diavol – pentru că am
năzuit să facem  – după a Lui
poruncă: „precum în cer aşa şi
pre pământ” – ci ne va conduce şi
găzdui – cu drag – în
casa Lui tupilată-n
văzduh – printre flori – până rănile
se vor închide

nu acceptăm să ni se scrie cartea: nu vrem să
ni se scrie că
„aşa ne este scris”:  nu ne vor ucide
oameni – ci ne va lua  – în
grijă şi milă – din tot chinul pământului
doar Tatăl nostru – carele pre noi
ne-a închipuit – şi
necioplit

Tatăl ne-a dat Dreptatea Vulturului să
zboare în cerul inimii
noastre

mai bine te omori – decât să laşi
ei să te omoare: n-au drept
n-avem faţă de ei
vină

orice torturat e Hristos:  la fel
când – cu ultim geamăt – sfârtecat de fiara cumplită-a
umilinţei îngrăşat-triumfătoare
moare

frate Hristoase – Tu doar ne înţelegi – deci
iartă-ne
ajută-ne
luminează-ne cu propria-ne
lumină – scapă-ne de
diavolul bogăţiei – şi de bogaţi – şi de
trădători (…de fapt – aici
e una şi aceeaşi
rugăciune…)

bestia gloatei linge cizmele
bogaţilor: vă umiliţi în faţa
lor – deci
uitaţi de Hristos – Împăratul Demnităţii
în Cer şi pe
Pământ

Hristos se încruntă – şi el – în uitare – cu
scârbă: să treacă spre moarte şi-uitare – îi lasă pe
reptile slinoase – bogaţii şi
gloata imund târâtoare – (bogaţi-laşi-trădători) – şi-i
zugrăveşte – în veşnicie – Sfinţi ai Zidurilor de
Mânăstire a Focului – pe săracii care
mor cu arma sufletului
fulgerând între dinţi

…”bogatul e bogat – pentru că
a ucis şi-a furat
pe toţi cei săraci – care sunt
mulţi – şi deci – mult mai
bogaţi decât bogaţii – pe care-i fac
bogaţi – ei rămânând
săraci”
***
             

 

Topice: Poezii | Comments Off on BALADA ŞI RUGĂCIUNEA LUI JOAN SALA I FERRER SERRALLONGA

Comentarii închise.