Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

PROIECT EDUCAŢIONAL

de Radu Botiş | Ianuarie 16, 2012

~ CĂRTICICA  MEA DE SUFLET ~

’’Copiii  şi  Sfintele  Taine’’

-Ediţia a VI-a – 2012-
Titlul proiectului: CĂRTICICA MEA DE SUFLET
Tipul proiectului: transcurricular (arii curriculare vizate: Limbă şi comunicare, Om şi societate, Arte)
Iniţiatori ai proiectului:
• FUNDAŢIA ”SFINŢII MARTIRI BRÂNCOVENI” – CONSTANŢA
Tel. 0241 66  53 54
site: www.scoalabrancoveneasca.ro
• ŞCOALA ”SFINŢII MARTIRI BRÂNCOVENI” – CONSTANŢA
tel. – 0241518981; 0726309556
e-mail: scoala_brancoveneasca@yahoo.com

Persoana de contact care poate da relaţii despre desfăşurarea proiectului:
Înv. Mocanu Doina
e-mail: denisamocanu1981@yahoo.com

Colaboratori:
• ARHIEPISCOPIA TOMISULUI
• INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN – CONSTANŢA
• CURTEA BRÂNCOVEASCĂ – CONSTANŢA
• RADIO  DOBROGEA – CONSTANŢA

Argument:
În lumea supusă scurgerii timpului, a perisabilităţii, sufletul nostru simte nevoia  siguranţei depline. Însă nu putem ajunge la a trăi în această deplină siguranţă decât simţindu-L pe Dumnezeu drept ceea ce ne este: Creator, Atotţiitor, Purtător de grijă, Dătător de Har. E nevoie de convorbirea noastră cu El  – cât mai atentă, cât mai recunoscătoare – pentru trezirea sufletelor noastre întru această simţire. Necesară este împlinirea continuă în gând, în faptă şi-n simţire a modului de a fi în viaţă  propus nouă de Fiul lui Dumnezeu, ce S-a întrupat pentru noi, de Domnul Iisus Hristos. Aceasta se realizează printr-un efort permanent de deschidere spre Adevăr, Bine, Dreptate, Frumuseţe, Desăvârşire, prin comuniunea atentă şi împlinirea continuă cu Domnul în toată virtutea. Participarea la slujbele bisericii şi împărtăşirea de harul Lui prin Sfintele Taine ale bisericii este o cale sigură de realizare a celor enunţate mai sus.
Tema şi subiectele secţiunilor ediţiei a şasea a proiectului naţional Cărticica mea de suflet se adresează copiilor şi adulţilor deopotrivă. Ele au luat naştere din dorinţa de a ne aminti că putem să ne împărtăşim de harul lui Dumnezeu prin participarea la Sfintele Taine ale bisericii creştin-ortodoxe.
Activităţile propuse în acest proiect dezvoltă interesul şi facilitează identificarea socială a copilului, trezind conştiinţa lui şi ajutându-l să se simtă parte integrantă a comunităţii sociale din care face parte, stimulându-l spre a-şi începe împlinirea, prin îmbinarea fericită dintre contemplaţie şi făptuire, cu ajutorul şi purtarea de grijă a Celui Desăvârşit.

Obiectivul general/Scopul:
• Trezirea şi dezvoltarea interesului elevilor pentru cunoaşterea lui Dumnezeu, pentru comuniunea cu El prin cuvânt şi trăire, comuniune împlinită prin participarea lor la Sfintele Taine ale bisericii şi prin comuniunea cu sfinţii.
Obiective specifice:
• Cunoaşterea lui Dumnezeu prin Sfintele Taine;
• Exprimarea dorinţei de comuniune cu Dumnezeu, prin participarea la Sfintele Taine ale bisericii, de comuniune cu sfinţii;
• Valorificarea talentului şi a aptitudinilor artistice ale copiilor, prin redactarea unor compuneri cu temă dată, prin ilustrarea lor, folosind elemente de limbaj artistic şi tehnici învăţate în vederea realizării unor compoziţii plastice;
• Realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice;
• Promovarea rezultatelor valoroase ale copiilor  în spaţiul şcolii şi în cel al comunităţilor din care fac parte;
• Implicarea adulţilor în cadrul secţiunilor concursului.

Grupul ţintă:
•  Elevi ai claselor I-VIII, ai şcolilor participante, preşcolari ai grădiniţelor participante;
• Cadre didactice : educatori, învăţători, profesori de religie coordonatori;
• Părinţi ai elevilor, alţi adulţi doritori.

Durata proiectului: sem al II-lea al anului şcolar 2011-2012
Modalităţi de monitorizare şi evaluare:
• Evidenţa înscrierilor în proiect;
• Monitorizarea permanentă a activităţilor derulate;
• Revista concursului pe suport informatic (va fi inscripţionată pe CD-ROM şi va fi prezentată pe pagina de web-site a Fundaţiei Sfinţii Martiri Brâncoveni – www.scoalabrancoveneasca.ro .
Modalitatea  de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului:
Evaluarea se va realiza în două etape:
1. La nivelul şcolii participante
2. La nivelul Şcolii Sf. Martiri Brâncoveni – Constanţa

Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului:
• Elevi
• Cadre didactice
• Comunitatea locală

Impactul  estimat al implementării proiectului asupra grupului ţintă asupra şcolii şi asupra partenerilor:
Elevii îşi vor forma şi valorifica competenţe în planul creativităţii, al relaţionării. Prin derularea activităţilor se va crea un climat de înţelegere, toleranţă, comunicare empatică.
Continuitatea/sustenabilitatea proiectului:
Copiii vor fi în centrul atenţiei dascălilor, iar lucrările lor vor fi imbold pentru continuarea proiectului.
Resurse financiare:
Sponsorizări, finanţări din resurse proprii.
Resurse de timp:
• Realizarea lucrărilor – la nivelul claselor:  februarie –  martie 2012;
• Evaluarea lucrărilor – la nivelul şcolii: martie 2012
• Expedierea lucrărilor  – data limită : 25 martie 2012;
• Evaluarea lucrărilor : 1 – 10 aprilie 2012;
• Realizarea diplomelor, a revistei virtuale:  20 -30 aprilie 2012;
• Expedierea diplomelor şi premiilor: după 1 mai 2012;
Regulamentul de participare:
• Temele Concursului Cărticica mea de suflet 2012 – ediţia a VI-a sunt:
,, Copiii şi Sfintele Taine”
,,Anul Sf. Ioan Valahul”
,,Anul Simion Mehedinţi”

• Secţiuni:

Nr.crt. Clasa Secţiunea Conţinuturi
I.  Anul 2012 – anul Sf. Maslu în Patriarhia Română

1. Grădiniţă I-VIII
,,Sfintele Taine in viaţa copiilor’’ Grafică (creion / creioane colorate -format A4-coală de bloc de desen)/ Pictură (acuarela / tempera – format A4-coală de bloc de desen)
2. I-VIII
,,Sfintele Taine in viaţa noastră’’  Compunere redactată de mână pe cel mult o pagină A4; Compunerea poate fi ilustrată doar pe aceeaşi pagină A4 pe care este redactată (tehnica rămâne la alegere: grafică, pictură, colaj etc ); ilustrarea nu este obligatorie .
II. Anul 2012 – anul Sf. Ioan Valahul (350 ani de la trecerea la Domnul).
4. Grădiniţă I-VIII
,,Din viaţa şi minunile Sf. Ioan Valahul’’ Grafică (creion / creioane colorate -format A4-coală de bloc de desen)/ Pictură (acuarela / tempera – format A4-coală de bloc de desen)
5. I-VIII
”Rugăciune de laudă către Sf. Ioan Valahul”  Alcătuită şi redactată de mână pe cel mult o pagină A4;Compunerea poate fi ilustrată doar pe aceeaşi pagină A4 pe care este redactată (tehnica rămâne la alegere: grafică, pictură, colaj etc ); ilustrarea nu este obligatorie .
III. Anul Simion Mehedinţi (50 ani de la trecerea la Domnul).

6. adulţi ,,Temele educative prezente în opera lui Simion Mehedinţi’’ Concurs de eseuri pornind de la temele educative prezente în opera lui S. Mehedinţi.
• Lucrările redactate vor fi scrise de mână, pe format A4, vor avea obligatoriu o margine albă de jur împrejur cu lăţimea de minim 1 cm; nu se acceptă lucrări redactate pe calculator; în cadrul evaluării se punctează lizibilitatea, caligrafia şi corectitudinea lucrărilor; cerneala  folosită la scris să aibă o nuanţă cât mai închisă, pentru un contrast cât mai bun;
• Realizat prin corespondenţă, se adresează copiilor de grădiniţă, elevilor din clasele I-VIII, dar şi cadrelor didactice, părinţilor elevilor, altor adulţi interesaţi;
• La secţiunile pentru copii, vor fi evaluate numai şi numai creaţiile şi produsele proprii ale elevilor. Vă rugăm să lăsaţi copiii să-şi exprime liber ideile, trăirile; pentru că am primit cereri de participare din partea adulţilor, introducem de anul acesta şi secţiuni pentru adulţi;
• La secţiunile 2, 3, 5, 6 lucrările redactate vor cuprinde în partea de sus titlul lucrării, iar în josul paginii numele şi prenumele adultului/elevului, clasa, şcoala şi localitatea (se adaugă pe verso eticheta  cu datele de identificare ale coordonatorului, respectiv adultului care participă la concurs; vă rugăm nu redactaţi direct pe verso datele de identificare);
• Lucrările de grafică şi pictură care nu sunt realizate pe format A4, coală de bloc de desen – nu se vor înscrie în concurs.
• Evaluarea se face pe fiecare an de studiu, o mare pondere în evaluare avându-o nota personală (starea sufletească exprimată de copil, spontaneitatea, originalitatea, lipsa intervenţiei directe a adultului);
• Fiecare lucrare realizată de copii va avea obligatoriu lipită pe verso o etichetă tip completată cu datele de mai jos:

Numele
Prenumele
Vârsta
Clasa
Şcoala
Cadru didactic coordonator
Adresa cadrului didactic
E-mail
Titlul lucrării
Secţiunea din concurs la care se înscrie

• Lucrările expediate de adulţi vor avea pe verso următoarea etichetă tip completată cu datele de mai jos:
Numele
Prenumele
Vârsta
Adresa
E-mail
Titlul lucrării
Secţiunea din concurs la care se înscrie
• Un participant poate trimite maxim 3 lucrări în concurs, câte una pentru fiecare secţiune;
• Lucrările nu se returnează după concurs;
• La faza finală se vor acorda premii (I, II, III) şi menţiuni pentru fiecare secţiune. La faza pe şcoală modalitatea de premiere a elevilor va rămâne la latitudinea fiecărei unităţi şcolare;
• Recomandăm să se organizeze o selecţie iniţială la nivelul fiecărei şcoli, pe clase/ani de studiu pentru a asigura calitatea lucrărilor; la faza naţională ar trebui să fie trimise doar lucrările care fac cinste şcolii.;
• Lucrările vor fi expediate pe adresa:
Scoala Brancoveneasca, str. Poporului, Nr. 82, Constanta
• Contributii si sponsorizari:
Mocanu Doina
Scoala Brancoveneasca, str. Poporului, Nr. 82, Constanta.
Pot participa mai multe cadre didactice  dintr-o instituţie şi implicit mai mulţi copii, dar cu rugămintea să fie verificate lucrările. Astfel încât la faza naţională să ajungă doar cele mai bune din fiecare Şcoală. Nu mai există limitare de număr. Dar totuşi nu vrem să fie doar o vânare de diplome.
• Pentru prima dată, la această ediţie NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE. În schimb pentru ca proiectul nostru să dăinuiască avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Încercăm acest experiment de a nu taxa copii, dar în acelaşi timp cheltuielile minime pentru concurs se ridică la suma de 3-4000 lei. De aceea dacă puteţi găsi sponsori (nu numai bani, ci şi cărţi, Cd-uri sau altele ce pot fi date ca premii) sau dacă dintre părinţi sau cadre didactice au posibilitatea de a contribui vă aşteptăm. Nădăjduim să fie o schimbare bună, astfel încât să nu mai fie o problemă partea financiară pentru elevi.
• Premiile vor fi expediate de către organizatori pe adresa cadrelor didactice coordonatoare de lucrări; se acordă diplome de participare tuturor participanţilor, care vor fi trimise prin e-mail coordonatorilor; de aceea ESTE OBLIGATORIE  TRIMITEREA ADRESEI DE E-MAIL!
• De asemenea, obligatorie este completarea Anexelor 1 şi 2 şi expedierea lor împreună cu lucrările.
• Se va alcătui o revistă virtuală din lucrările premiate pe secţiuni; aceasta va putea fi accesată pe site-ul Fundaţiei Sfinţii Martiri Brâncoveni : www.scoalabrancoveneasca.ro, în secţiunea şcoală.
• Cadrele didactice coordonatoare sunt rugate să respecte cu stricteţe regulamentul de înscriere în concurs şi specificările pentru fiecare secţiune.
• Mulţumim tuturor celor ce au participat şi vor participa la concurs şi au sprijinit şi sprijină în continuare desfăşurarea lui!

 
Anexa 1

INSTITUŢIA……………………………………………..
ADRESA……………………………………………..
TELEFON………………………….
TEL/FAX…………………………..
Nr. ………./………………
FIŞA DE PARTICIPARE
CONCURS CĂRTICICA MEA DE SUFLET
’’Copiii  şi  Sfintele  Taine’’
-EDIŢIA a VI-a 2012-
CONSTANŢA

Nr.
Crt. Numele şi  prenumele
Elevului Clasa,
Vârsta Titlul lucrării Secţiunea Coordonator Adresa
Coordonatorului +
e-mail valid
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Director,       Coordonator,
Anexa 2
Şcoala                                                                                             Grădiniţa/Şcoala ……………………………
Sfinţii Martiri Brâncoveni                                                                          ……………………………………………….
Nr. 2 din 12.01.2012                                                                               Nr. …………. din …………………………..

Acord de colaborare

Încheiat astăzi, …………………………………… .
Între următoarele instituţii prin reprezentanţii săi legali:
1. Grădiniţa şi Şcoala Sfinţii Martiri Brâncoveni din mun. Constanţa, jud. Constanţa, reprezentată prin manager Pr. Prof. Adrian Chiagă şi înv. Virginia Neacşu, în calitate de coordonatori;
2. Grădiniţa/Şcoala ……..……………………………………………………………
str. …………………………………., nr. ….., din localitatea …………………………………….
jud. ………………………………., reprezentată prin …………………………………………….
în calitate de partener.
Scopul colaborării este realizarea ediţiei a VI-a, Constanţa – 2012, a  CONCURSULUI  CĂRTICICA MEA DE SUFLET cu tema Hristos în mijlocul nostru, în instituţia organizatoare (Grădiniţa şi Şcoala Sfinţii Martiri Brâncoveni).
Prezentul acord s-a convenit a fi încheiat având în vedere următoarele condiţii:
• Respectă Legea învăţământului, Statutul personalului didactic şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiilor implicate;
• Conform recomandărilor MECTS (Hotărârea Guvernului României nr. 690/1997) privind aplicarea programului de parteneriat educaţional;
• Urmărind menţinerea şi creşterea prestigiului instituţiilor şi dezvoltarea relaţiilor comunitare;
• Ţinând cont de potenţialul educativ al învăţământului extraşcolar, de nevoia de a modela personalitatea elevilor şi pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ;
• Având ca grup ţintă preşcolari şi elevi din cl. I-VIII, precum şi cadre didactice şi adulţi.
Organizatorul se obligă:
• Să mediatizeze organizarea concursului;
• Să realizeze revista virtuală a premianţilor şi să o posteze pe site-ul şcolii;
• Să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
• Să emită şi să distribuie diplomele preminţilor;
• Să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.
Partenerul se obligă:
• Să mediatizeze concursul în şcoală;
• Să pregătească elevii pentru activitate;
• Să selecteze lucrări ale elevilor pentru participarea la concurs;
• Să respecte cu stricteţe regulamentul de organizare al concursului;
• Să evite situaţii generatoare de risc care ar putea afecta în mod negativ imaginea concursului.
Se încheie prezentul accord de colaborare ca făcând parte din categoria activităţilor extraşcolare.

Organizator:                                                                                                                  Partener:

Grădiniţa şi Şcoala                                                                           Grădiniţa /Şcoala………………………………..
Sfinţii Martiri Brâncoveni,                                                               ……………………………………………………
Constanţa                                                                                          loc. ……………………………………………….
Manager Pr. Prof. Adrian Chiagă                                                     Director,
Înv. Mocanu Doina          Coordonator,

 

Topice: Diverse | Comments Off on PROIECT EDUCAŢIONAL

Comentarii închise.