Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Mântuirea prin Iisus Hristos

de Sorina Mihaela Botiş | Februarie 2, 2012

Lucrarea Mânturirii lumii sau a oamenilor, nu se opreşte la evenimentele prin care Hristos a adus-o şi a dăruit-o lumii: întruparea, moartea şi învierea. Ea se continuă până la sfâşitul lumii, pentru că Însuşi Dăruitorul şi Împlinitorul ei, Iisus Hristos este Acelaşi „ieri şi astăzi şi în veci”.( Evrei 13, 8).

Înălţându-Se la cer, Mântuitorul nu s-a despărţit de lume, a rămas mai departe în lume precum a făgăduit Apostolilor zicând: „Iată Eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârşitul veacurilor” (Matei 28,20). El a ales un alt mod, o altă cale de a fi prezent în lume, de-a lucra pentru mântuirea ei. După Învierea Sa din morţi s-a arătat Apostolilor zicându-le: „Datu-Mi-s-a toată puterea în cer şi pe pământ, ,, Drept aceeea, mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă” (Matei 28, 8-20).

La cincizeci de zile de la Înviere a trimis pe Duhul Sfânt peste Sfinţii Apostoli. În urma cuvântului Sfântului Apostol Petru s-au botezat trei mii de suflete şi astfel a luat fiinţă Biserica creştină prin care se continuă lucrarea mântuirii lumii.

Biserica este aşezământul în care se actualizează viaţa de comuniune a Sfintei Treimi, cu Tatăl, prin Fiul, în Duhul Sfânt şi conlucrarea nostră cu Harul lui Hristos spre mântuirea noastră, care propovăduieşte Cuvântul lui Dumnezeu-izvorul revelaţie divine şi explică învăţătura bisericească sistematizată şi formulată în Sinoadele ecumenice, de către Sfinţii Părinţi.

Biserica nu este o simplă instituţie, nici numai o comunitate de credincioşi, ci ea este o Taină a unirii cu Hristos, prin care ne trimite iubirea lui Dumnezeu şi păstrează în viaţa creştinilor încrederea, puterea biruinţei asupra răului, duhul învierii şi al măririi în şi prin Hristos.

În Biserică credincioşii sunt hrăniţi duhovniceşte prin harul dumnezeiesc împărtăşit în Taine, prin „Cuvântul lui Dumnezeu cel viu şi lucrător”(Evrei 4, 2), prin slujbele şi rugăciunile ei. Biserica acţioneză în numele oamenilor cu mijloacele date de Însuşi Iisus Hristos şi Sfintele Taine.

Prin vestirea Evangheliei, Biserica continuă să vestească adevărul mânturii descoperit de Hristos pentru mânturirea omului. Vestirea Cuvântului Evangheliei ne deschide mintea , ne dă cunoştiinţa lui Dumnezeu, ne apropie de El şi de împărăţia Lui, deschide ochii minţii şi inimii, pentru primirea adevărului revelat.

Jertfa Mântuitorului se actualizează prin jertfa euharistică adusă de slujitorii bisericeşti la fiecare Sfântă Liturghie, care este rugăciunea atotcuprinzătoare a Bisericii.

În Sfânta Liturghie, Hristos este prezent sub forma pâinii şi a vinului, ce se transformă în Trupul şi Sângele Său şi se oferă credicioşilor spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci: ,,Cel ce mănâncă, Trupul Meu şi bea Sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (Ioan 6,54).

 

Topice: Meditaţii | Comments Off on Mântuirea prin Iisus Hristos

Comentarii închise.