Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

CE ESTE HRISTOCRAŢIA?

de Adrian Botez | Aprilie 28, 2013

 De vreo sută de ani şi mai bine încoace, parcă toată lumea s-a pus pe capul nostru, al românilor (strănepoţi ai Poporului SfinţilorThrakes, sau, cu alte vorbe, dar cu acelaşi rost: Popor al Căii Drepte şi al Învierii prin LUP/DACII-DAOI – şi fraţi buni ai Lui HRISTOS-DUMNEZEU!), ca să ne prostească şi să ne des-fiinţeze, ca trup şi Duh. Că, cică, să intrăm, zor-nevoie,  în războaiele altora,  ca “să ne fie bine şi la vară cald(Unirea cea Mare, din 1918,  n-a fost, în niciun caz, rezultatul primului măcel mondial!), – …că să fim “străjeri” ai regelui-asasin şi trădător de ţară şi Neam, sperjurul, dezertorul şi uzurpatorul Carol al II-lea (care îşi mânca mustaţa-i putregăită, pentru că nu putuse a pune mâna pe “Legiunea Mihaelică”, izvodită revelaţie a Duhului-Codreanu, prin care ar fi putut să se ivească, aici, în pământul dacilor celor drepţi, “o ţară precum soarele de pe cer”, cum numai dacii-thracii mai întrevăzuseră!), – …că să intrăm într-un al doilea măcel mondial (care avea ca scop nu recuperarea Ardealului de Nord, de către români, ci ofensiva bolşevismului iudeo-asiatic, până la…New York!) -… că să construim bolşevismo-comunismul, la noi (tocmai la noi, unde, cum zicea Arghezi, dacă “ sapă sapa locul/Sare din pământ norocul!/ Ai pământ şi ape multe/Vântul stă să ţi le-asculte./Şi izvoare/Călătoare/Crapii-n ele cât berbecii,/În pomi piersici cât dovlecii,/Pepenii de zahăr roşu,/În grâu spicul cât cocoşu./Pui un bob din el – răsare/Mia de mărgăritare…”) – pentru ca, în felul ăsta să ajungem în paradisul…”terestro-material”…Iar, după mizeria din decembrie 1989, suntem prostiţi cu şi mai mare “ştiinţă savantă”: prin mass-media greţoasă (scrisă şi vizuală), prin Internetul luciferico-fascinant şi atoatefalsificator/atotiluzionator, prin minciuni sfruntate şi cumplit dezmăţate, spuse “verde-n faţă”, de către tot soiul de irozi, grupaţi în nişte găşti infecte şi trădătoare, TOATE, de ţară, numite “partide”, adică nişte aşchii otrăvite, care sfâşie trupul şi Duhul Sfintei Grădini a Maicii Domnului! Fireşte, cu îndemn, binecuvântare şi…şantaj,  din locurile acelea unde “apune soarele”! Tot felul de “uniuni”, europene ori/şi planetare, ne promit paradisul, pentru ca, odată prostiţi, noi, de promisiunile lor, să ne încalece, cu toţi demonii lor, cei trufaşi, neruşinaţi, lacomi dincolo de orice măsură! Bogaţi mai suntem, Doamne, dacă, după 23 de ani de jaf (“externalizat” şi “internalizat”), străinii, prin “cozile de topor” partinice româneşti, se înverşunează, parcă având mai multă turbare a lăcomiei, în ochi, spre buna şi senina şi sfânta noastră, răstignita noastră Românie!!! Dar, ceea ce doare, mai mult decât orice, este batjocorirea celor blânzi, a celor drepţi, a celor binecuvântaţi! (…să nu uităm cum, anul trecut, “cel mai mare criminal de conştiinţă din România”  – CÂT PE CE ERA SĂ FIE ARESTAT! -, conform  “concepţiei” autocrate a eternilor guvernanţi  ticăloşi ai României, precum şi comandamentelor silnice ale “cucoanei”  sifilitice – “political correctness”; cine era el/”criminalul <<MAXIMUS>>”? –  era…sfântul monah vizionar, bătrân precum  patriarhii “Vechiului Testament”, de la mânăstirea Petru-Vodă,  IUSTIN PÂRVU! – pentru că acesta îi rugase, pe câţiva monahi, bătrâni ca şi el, să-i cânte, la patul de suferinţă, câteva cântece de Duh ale “Legiunii Mihaelice”!).

…Au ajuns, mai-marii zilei de azi (aşa cum avertiza Ioan din Patmos, în Apocalipsă), “a zice binelui, rău – iar răului, bine”!

…”De câte ori într-o ţară ne-imperialistă (adică,  mică/relativ mică) sunt decoperite bogăţii care ar putea îmbogăţi imperii întregi – băştinaşii acestor ţări  ne-imperialiste mor de foame, de şomaj cronic/endemic, sau de război civil” (spune filmul “Diamantul sângeriu”, regia Edward Zwick, coprod., 2006, vorbind despre descoperirea diamantelor , din  Sierra Leone – având ca rezultat un război civil halucinant, cu sute de mii de copii-soldaţi ai morţii)…îmbogăţind pe cei bogaţi – pe hulpavele, criminalele/genocidicele şi recidivistele mari/vechi imperii “globalizante” (care ar vrea moartea neamurilor şi a planetei, numai să fie/ajungă conducătorii lor, din umbră/”eminenţele cenuşiiPLUTOCRATE, ale Terrei – “Dumnezei pe Pământ”!) se umflă de vorbe mari şi teribil de mucegăit-împuţite (“găselniţe” masonice, de acum 300 de ani!): “democracy”&  “liberty”&“fraternity”& egality (?!)…Şi numărul “COZILOR DE TOPOR”, din aceste ţări binecuvântate de Dumnezeu şi invidiate de dracul, creşte exponenţial, vânzătorii de ţară devin măcelarii sau complicii măcelarilor bancari sau ai multinaţionalelor: practic, din 1989 încoace, România nu a avut, la conducerea ei (efectivă! – nu cea teoretică, “de faţadă”…)  – NICIUN ROMÂN!!!

…Aceste “cozi de topor” (susţinute, cu o brutalitate mârşavă şi mârlănie perfectă,  de interesele externe, ale multinaţionalelor, care-i ţin prizonieri pe preşedinţii ori pe regii popoarelor istorice – azvârlindu-le, acestor jalnici lachei – încoronaţi sau nu! -, ca la câini, câteva procente din pradă, pe sub masă!) au ajuns, azi, în aprilie 2013, după opt ani de dictatură băsesciană şi de urinare/micţionare (repetată, cu cinism!!) peste votul unui popor întreg, peste orice umbră vagă de democraţie (numai “comandourile morţii”, încă, nu apar, noapte şi zi, pe străzi! – în rest, procurorii cu biblii pe capota maşinii au apărut, numai rugurile încă nu le-au aprins! – intimidarea oamenilor, prin violenţă directă sau şantaj, este un mod de viaţă  – precum la Mafia siciliano-americană! -, intimitatea umană este violată în fel şi chip, batjocorirea ideii de libertate este modulată, infinit, cu un satanic sadism!), ca să-şi dea mâna, PE FAŢĂ, toţi demonii care pângăresc sufletul bietei Românii minunate, sfidând orice urmă de ruşine! Dacă Naumovici-Ponta “bate laba” cu tartorul-şef Băsescu/Braunovici, pe care-l huiduie şi-l “flatulează”, cu inspirat avânt anti-băsist, până şi copiii de ţâţă, din România – şi dacă Adina Vălean, soţia celuilalt lider al “eliberatorilor” calpi, “Crinul de Noapte” (complice cotrocenist, cu Naumovici, la semnarea “pactului cu diavolul”!), luptă, din răsputeri, la Bruxelles, pentru victoria lui Max Rich, asupra României…la Roşia Montană (da, luând cu gura foc, pentru atât de “româneasca” şi “binefăcătoarea” hienă venetică şi caracatiformă! – …cea care ”oferă”, timp de un an-doi, de muncă, la vreo 300 de oameni, şi, apoi, îi lasă, iar, pe drumuri, după ce a înhăţat, din braţele Mumei Geea ROMÂNEŞTI, sute de miliarde de euro, plus…URANIU!!! : “GOLD CORPORATION <<ROŞIA MONTANĂ>>”)!!! – atunci, în cine să mai credem şi de la cine să mai aşteptăm al doilea dar al Lui Dumnezeu, făcut omului, în Paradis – LIBERTATEA DUHULUI?!

Evident, doar de la Dumnezeu-Hristos! Dacă democraţia atheniană (care, şi aşa,  încă de-atunci – veacul IV  î.H. – , deşi părea, în mod clar,  superioară tiraniei lui Pisistrate – veac VI î. H. – , s-a dovedit imbecilă şi asasină de Duh, permiţând unor gloate ignare să-l otrăvească pe SOCRATE!) a fost într-atâta strâmbată, pângărită şi schimonosită, de către Demonul Masonic, în ultimii 300 de ani (adică, de la Revoluţia Franceză, deicidă şi regicidă, din 1789!), dacă votul milioanelor zdrobitoare, de români, şi în vara, şi în iarna  lui 2012, are mai puţin rost decât valoarea nisipului saharian, dacă Adrian Sobaru este răstignit TOCMAI de cei pe care i-a înălţat, prin “zborul” său arhanghelic (din Parlamentul României!), “în tronuri” – … dacă eleva Sabina Elena, din Covasna, “a fost ameninţată cu moartea, de către un individ,  Zsolt Lendvay Simon” şi ameninţată cu exmatricularea, de către “şefii”/responsabilii oficiali ai şcolii ei,  PENTRU CĂ ŞI-A PUS, PE CAP, O BENTIŢĂ CU TRICOLORUL ROMÂNESC, LA EA ÎN ŢARĂ, ÎN ŢARA NUMITĂ ROMÂNIA!!! (iar inspectorul general al I.Ş.J.-Covasna, “madamKerestely Irma, dă dreptate, practic,  nemernicilor laşi şi trădători,  recte directorului şi directorului adjunct, de la şcoala Sabinei Elena, cărora le-a făcut, chipurile, …”mustrare”!!!)  – atunci, LA TOŢI DRACII, CU DEMOCRAŢIA!!!

…Nu se mai află, din păcate, vlăstare târzii/întârziate,  ale sfinţilor domni Muşatini ori Basarabi, trimişi, cu  Dumnezeiască Misiune, aici, în Grădina Maicii Domnului – pentru o restaurare a autenticei monarhii româneşti, nu cea de…”şoacăţi”spurcaţi ! Poate, pe dinafară de graniţe, să mai fi rămas, uscat şi uitat, vreun vrej chircit, de brâncovean ori de cantacuzin (… “grecotei”, dar imperial!). Ce folos, de astfel de surogate? Iar străinii, de viţă şi moralitate cu totul incertă, “hohenzollernii-sigmaringenii[1]! – după cât jaf au adus în ţară, după câte asasinate (a nu fi uitat EMINESCU! – dar nici zecile şi sutele de mii de ucenici morali şi martirici ai săi, interbelici şi postbelici!) şi haos şi trădare de Românie au adus în vatra noastră…”Vade retro, Satanas!

…Singura izbândă vom avea-o, cu certitudine, urmând “Calea, Adevărul şi Viaţa” – adică, pe Cuvântul-HRISTOS! Cei care vor azvârli, cu agheasmă, peste ademenirile demonului “partinic” şi peste toate lăzile cu otrăvi ale democraţiei (devenită monstrul care-şi devorează  propriii copii!), cei care se vor smeri doar în faţa ICOANEI HRISTICE, dar vor înălţa, CU MAXIMĂ DEMNITATE ŞI TĂRIE, Armă de Duh, Dreaptă şi Puternică, asupra Vrăjmaşului Străin, ascuns sub numele de “Uniune Europeană” şi de “Uniune Americană” şi asupra TUTUROR conclavurilor de diavoli! – … a acelora va fi lumina cea nouă, limpede şi adevărată!

Nici măcar pactul, laş şi tacit, al “bisericii de zid”, făcut cu “preaputernicii cezari ai clipei” – nu trebuie să tulbure credinţa în LUMINA HRISTICĂ! Trădătorii din interiorul “Cetăţii Pământeşti a Lui Dumnezeu”, fel şi soi de vlădici nevrednici – nu pot să sufoce viziunea sacerdoţilor sfinţiţi (sfinţii părinţi, părinţii duhovnici şi călăuze monahale!) şi însemnaţi, cu foc de rai, rămaşi Fidelii Cuvântului Sfânt, deci ai Lui Hristos-Dumnezeu! Şi aceşti vizionari, curaţi  (în credinţă şi, deci, în Puterea Duhului!) precum para/Empireul de lumină, a/l focului de rai! – ne vor călăuzi, sfătui şi ocroti, cu înţelepciune dumnezeiască, atunci când vom deznădăjdui, trecând prin deşertul minciunilor, imposturilor, trădărilor – celor impuse de Lucifer, atât în propria noastră Ţară-Grădină, cât şi dinspre Amurgirea Lumii…!

Toţi câţi vom înţelege această stare (de graţie şi de urgenţă, de maximă necesitate, pentru salvarea Duhurilor noastre!), vom înţelege şi ce este HRISTOCRAŢIA! Toţi câţi vor înţelege că rostul vieţii lor nu trece pe la Bruxelles, dar nici măcar prin Parlamentul ori Guvernul Trădării Naţionale, de la Bucureşti, nu trece prin gurile deschise a minciună şi înşelăciune neruşinată, ale politicii ANTI-POLIS, ANTI-FAMILIE ŞI  ANTI-CREŞTINE!!! – vor înţelege de ce noi TREBUIE să ne întoarcem la Cuvântul-Hristos şi să ne luptăm, viforos şi martiric, sub stindardul său!!! –  iar nu să intrăm, de bună-voie şi siliţi doar de slăbiciunile Duhului nostru, în turma porcilor diavolului! ŞI SĂ NU ACCEPTĂM, CA NIŞTE OLIGOFRENI SAU CA NIŞTE SCLAVI PUTUROŞI, INACCEPTABILUL, BATJOCORIREA PE FAŢĂ, din partea străinului care ne dispreţuieşte şi urăşte, şi nici din partea falsului frate, care ne trădează şi “ne beleşte”, rânjind sfidător şi hămesit, prin ispita diavolului, ori a străinului îndrăcit (totuna!) – de tot ce ne-a dăruit şi hăruit Bunul Dumnezeu!!!

Nu mai avem nevoie de conducători de pe Pământ! TOŢI sunt corupţi şi pierduţi, pentru Misiunea Terestră şi pentru Duhul lor, odinioară dumnezeieşti, amândouă!  – iar  azi, oferite, “pe doi bani vechi”,  lui Lucifer! Vom da “cezarului ce-i al cezarului”, adică vom munci – dar AICI, în Grădină,  NEAPĂRAT!, iar nu pe coclaurii uitării de sine şi de Dumnezeu, ai diavolului şi ai străinului!!! – vom munci, pământeşte şi părinteşte, pentru că munca sfinţeşte (dacă este făcută în consens cu Fericirile Lui Hristos!), pentru că munca probează iubirea noastră pentru semenii/fii şi fraţi întru Duh, iar nu pentru arginţii Iudei!, pentru că prin muncă, doar, ţinem înflorită Grădina Maicii Domnului! – dar, în rest, ne vom refugia, cât vom putea de adânc, în SFÂNTA FAMILIE şi în BISERICI-MÂNĂSTIRI şi, mereu şi fără vreun răgaz, în RUGĂCIUNEA-SCARĂ-CĂTRE-RAI!

HRISTOCRAŢIA este puterea celor ce înţeleg că, fără urmarea Lui Hristos, adică împlinirea  ADEVĂRATELOR priorităţi de Ţară şi de Neam şi întru Înveşnicirea Luminii  – totul este “vânare de vânt”! – …HRISTOCRAŢIA este puterea celor care înţeleg că, fără a se întoarce la Cuvântul-Hristos, la “imitatio Christi”, adică să facem ce-a făcut, prin faptă şi vorbă şi îndemn şi răstignire învietoare –  şi ce-a sfătuit Hristos cu Sfinţii Săi Apostoli – …– nu vor nimeri decât în deşertul de rosturi al fiinţelor ratate, spiritual, de pe acest Pământ!

Căci prioritară este/rămâne, mereu, MÂNTUIREA DUHULUI, iar nu “intrarea în Spaţiul SCHENGEN” (al negustorilor şi cămătarilor, pe care Hristos i-a gonit, CU LOVITURI NĂPRASNICE DE BICI, din Templu!), iar nu “respectarea angajamentelor” faţă de dracul  masonilor, al băncilor cămătăreşti şi înrobitoare, cât şi al “multinaţionalelor”  (fie că diavolul poartă numele “SUA” – “state” ale petroliştilor negri şi ale vânzătorilor de moarte, prin arme fizice şi anti-spirituale, vizibile şi mai puţin vizibile, precum drogurile, homosexualismul/SIDA , ori…“Biserica Universală[2]!!! – şi ne cheamă copiii să-i ucidă pe nefericiţii din Afghanistan, ori Irak…dacă nu mor ei, întâi, ucişi de propria-le prostie lacomă şi dezumanizată, lipsită de busola AUTENTICULUI PATRIOTISM, cel iubitor şi apărător şi de sine răstignitor, pentru ŢARA ŞI NEAMUL CARE I-AU NĂSCUT! – …ori se cheamă “Uniunea Europeană”, cea mai falsă iluzie de fiinţare, cea mai perversă arătare, din partea demonului: ne umileşte până a ne prăbuşi, ca sclavi, în genunchi, pentru ca, de acolo, din genunchi, TOT noi, să-i binecuvântăm  TOCMAI pentru că ne jefuiesc munca şi ne aruncă în braţele disperării şi ale morţii…cică ei “ne învaţă”, “ne   călăuzesc”, prin “MCV” (ca pe vite, la intrarea în abator!)… – halal “călăuze”! – de fapt, întruchipări ale neantului, care ne azvârl pe gura crematoriului infernal, direct în râpa iadului, cel “obţinut” prin orbirea Duhului nostru, prin ne-iubire şi indiferentism – criminal şi sinucigaş, totdeodată!

…Niciodată, pentru un HRISTOCRAT, nu va fi prioritară bunăstarea, porcească, a propriului trup/pântec (precum nici fala/fălirea cu cele deşarte şi trecătoare! – şi nici nedreptăţirea dreptului, în folosul eului nostru, hiperbolizato-paranoizat!!!), ci adeverirea, pas cu pas şi fără hodină, a “Căii, Adevărului şi Vieţii”. Adică, a Iubirii, a Înţelegerii de Duh, a Îndreptării Cântarelor Strâmbe şi a Eternei Frumuseţi a Creaţiei Divine!!!

…Niciodată,  de către un HRISTOCRAT autentic, nu va fi acceptat vreun criteriu material-economic de existenţă/fiinţare (cum este, spre exemplu, şi “regionalizarea” economică, voită şi chelălăită, pe toate drumurile, azi, de către haitele de cămătari europeni şi tereştri!) – ci va accepta, căuta şi stimula, EXCLUSIV, criteriile de identitate spirituală, de IDENTITATE DE NEAM – aşa cum NUMAI ORTODOXIA a încercat, până acum, în istorie, cu oarece succes, să prezerve conştiinţa apatenenţei omului/oamenilor, la un MODEL DUMNEZEIESC DE FIINŢARE-ÎNTRU-FĂPTUIRE-CU-ROST ŞI ÎN CADRULUNEI  MISIUNI DIVINE SPECIFICE (nu doar individuale, ci şi comune/euharistice, de ecumenicitate naţională: MISIUNEA FIECĂRUI NEAM METAFIZIC, ÎN PARTE!)MODELUL DUMNEZEIESC AL NEAMURILOR – fiecare NEAM venind, la Tronul Lui Dumnezeu, cu harul/harurile sale, specific/e, pus/e în SFÂNTĂ LUCRARE şi, deci, îmbogătăţitor/-toare de rost, adică de confirmare a Dumnezeieştii Creaţii!!!

…Deci, un autentic HRISTOCRAT trebuie să elimine, din start, EGOISMUL, LAŞITATEA, NONCOMBATIVITATEA RUŞINOASĂ (DE SCLAV!), IRESPONSABILITATEA/INDIFERENTISMUL,  NON-SOLIDARITATEA ÎNTRU FĂPTUIREA BINECUVÂNTATĂ – şi să intre, cu hotărâre eroic-martirică şi definitivă credinţă, în LUMEA MORALEI CREŞTINE (MORALĂ CREŞTINĂ care trebuie apărată, prin luptă a Duhului, întărit de Dumnezeu – şi  cu neclintire de Duh, întru această bătălie de Revelare a Voinţei Divine, din Rosturile, Legile şi Finalităţile Lumii!), în OASTEA LUMINII, acolo unde trebuie, omule, TREBUIE  să fii gata, în orice clipă, pentru făptuirea de bine discret (“să nu ştie stânga ce face dreapta”) şi de autojertfire pentru cel bun, pentru cel nedreptăţit, pentru cel ostenit de munca întru Adevăr – adică, întru/pentru LUMINA REVELATĂ A PARADISULUI – care este singura “realitate-reală”, singura CREAŢIE DUMNEZEIASCĂ!!!

SĂ LUPŢI, ZI DE ZI ŞI CLIPĂ DE CLIPĂ, PRECUM HRISTOS-DUMNEZEU, CU ŞLEAHTA TURBATĂ A FARISEILOR (CAIAFE AROGANTE, MINCINOASE, LACOME ŞI CRIMINALE, ORI IUDE TRĂDĂTOARE!), LA TEMPLUL UNUI NOU  IERUSALIM!!!

prof. dr. Adrian BOTEZ

***

 

 

 [1] -…Dezvăluim, în premieră, conţinutul (secvenţe publicabile…) unei scrisori imunde, a evreului Cezar Lazarovici, din 8 martie 1990, trimisă din Tel Aviv (se poate verifica autenticitatea ei, prin adresele electronice ro.altermedia.info, sau: cersipamantromanesc.wordpress.com) – şi adresată lui Faust Brădescu[1][4], cel mai important ideolog (fireşte, după Codreanu!) al Mişcării Legionare/Legiunea Arhanghelului Mihail (Arhanghelul Spiritului), singura mişcare spirituală terestră, din epoca modernă, care a săvârşit metanoia (“schimbarea/întoarcerea pe dos” a sufletului, spre Lumina Lui Hristos!) a unei întregi generaţii, a Neamului Românesc, cum zicea Emil Cioran, în 1940: „Într-o naţie de slugi, el (n.n.: Corneliu Zelea Codreanu) a introdus onoarea şi într-o turmă fără vertebre, orgoliul.”

Iată ce zice un reprezentant (turbat!) al „binefăcătorilor” noştri din ultimele două veacuri – „turbatul” anti-român neomiţând, Doamne fereşte, să ne blagoslovească, pe noi, românii, din trei în trei rânduri de scrisoare, cu apelativul  „porcilor” (…probabil că medicul lui curant i-a interzis, precum musulmanilor, consumul de carne de râmător…care, he-heei, ce bună era, odată, în „Valahia aia puturoasă”!):

Măi Brădescule, tu nu eşti român, eşti ţigan şi, nu orice ţigan, un ţigan mahalagiu şi împuţit.
Nu ai nici ruşine şi nici bun simţ. Cum ai îndrăznit tu, măi dobitocule, să insulţi poporul ales al lui Dumnezeu, nu vezi că noi “evreii” stăpânim lumea, sau vrei să-ţi punem ca lui Le Pen, un ochi de sticlă? Ce ai crezut imbecilule, că dacă dispare Ceauşescu din România, noi nu avem pe altcineva să punem în locul lui şi vă lăsăm pe voi, haite fasciste să-i luaţi locul? România este grădina “evreilor” şi noi vom făuri acolo noul Israel
(s.n.), aşa că să-ţi iasă din capul tău sec, că tu şi organizaţia ta naţionalistă “Garda de Fier” va mai ajunge vreodată la putere în România. Numai noi “evreii” suntem în măsură să decidem cine să conducă România, pentrucă nouă ne-a dat Dumnezeul lui Israel această putere supremă asupra voastră (s.n.). Voi românii nu sunteţi capabili de nimic, pentrucă voi aveţi un creier atrofiat şi îmbibat de prostie, voi niciodată nu v’aţi putut autoconduce singuri Voi românii nu sunteţi capabili de nimic, pentrucă voi aveţi un creier atrofiat şi îmbibat de prostie, voi niciodată nu v’aţi putut autoconduce singuri(n.n.: ??!). Prof. Silviu Brucan, pe care voi îl urâţi de moarte pentrucă este “evreu”, a avut perfectă dreptate când a spus că în România trăiesc trei milioane de oameni deştepţi şi 20 de milioane de proşti. Cele trei milioane de deştepţi sunt “evreii”, ungurii, iugoslavii, ruşii şi alte naţii, iar cele 20 de milioane la care s-a referit Brucan, nu sunt altceva decât nişte fiinţe bipede, care-şi dau importanţă, spunând că sunt români(…) Noi (n.n.: evreii şi masonii) v-am adus în ţară un mare rege, dintr-o venerabilă familie de evrei, dar voi nu aţi meritat această cinste. Porcilor!”- şi semnează, cu infinită bunăvoinţă şi dezinvoltură : CEZAR LAZAROVICI…( “Z”-ul semănând a “s”) –cf. Adrian Botez, MAGIA NEAGRĂ A UNEI ISTORII A ROMÂNILOR…FĂCUTĂ DE TRĂDĂTORI ŞI DE „ALOGENI”…! (marginalii şi dezvăluiri în premieră), în www.jurnaluldevrancea.ro, din 28.05.2010.

 

 

[2] -“La nivel internaţional, una dintre sectele cele mai agresive în activitatea lor de a câştiga adepţi este Biserica Universală a Împărăţiei lui Dumnezeu. Promovează VINDECAREA PRIN CREDINŢĂ, CONTRA COST, şi RENUNŢAREA LA ORICE TRATAMENT MEDICAL. A ajuns recent şi în România, unde a fost promovată prin OTV şi acţiuni organizate la Sala Palatului. În anumite părţi ale globului, este cunoscută sub numele comercial de „Pare de sufrir” („Nu mai suferi”), titlu publicitar prin care promovează „produsele magice”, care se vând la reuniuni: Trandafir de Sharon, sare sfinţită, pământ de la Ierusalim, ulei sfânt – TOATE ADUSE LA IERUSALIM, DAR „MADE IN NEW YORK”!!! SECTA S-A TRANSFORMAT ÎN CEA MAI MARE MULTINAŢIONALĂ  BRAZILIANĂ, CU UN PROFIT ANUAL DE PESTE UN MILIARD DE DOLARI, NEIMPOZABILI” – cf. DeCeNews, Bucureşti, sâmbătă, 6 aprilie 2013.

Topice: Studii | 1 Comentariu »

Un răspuns to “CE ESTE HRISTOCRAŢIA?”

  1. MOS DACO[ cetatean dac] spune:
    28 Aprilie 2013 la 20:53

    CRED IN ACUMULARI CEREBRALE… Noii daci nu mai sintem noi de care vorbiti… CRED CA A SOSIT ZIUA CEA MARE… BRAVO alba zina SABINA… CU GENETICA HAMBURG in frunte cade munte dupa munte… acu basarabenii trec Prutu… milioane de voturi… cu masa si scaun pentru stringere de semnaturi… vestea repede se duce… ca unirea ni e CRUCE…