Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

MISTICA IERNII (III) – E VARĂ-N TOT MAI IARNA MEA…

de Adrian Botez | Iulie 30, 2017

e vară-n tot mai iarna mea difuză

căldura nu ajunge pân’ la poli

prin fraza vieţii bâzâie confuză

o notă – răzvrătită-ntre bemoli

 

copacii ard pe dinlăuntru şi s-afum’

sub preş degeaba bâjbâi după cheie

trecut-a-n zbor pe-aici vre o femeie

dar n-am avut curajul să-mi asum

 

degeaba-i vară – păsări răzleţite

adună nori să plăsmuiască: plouă

s-au scurs fulgii-petale pe şoptite

 

dar n-au lăsat în urmă cheagul pentru ouă…

…aici în suflet fulgerele-ngheaţă

şi niciun fruct – de fulger nu s-agaţă…

***

 

NARCIS-CREAŢIA

 

se macerează dinţii – apoi plouă

peste bătrâni vulcani cresc alte flori

visez coşmare-n toiul lumii nouă

visez că-i inutil – mereu – să mori

 

toţi nasturii-au căzut: un sacerdot

care – din plictiseală – se jupoaie:

sub piele-i aer străveziu – puţin azot

şi nicidecum copilul din copaie

 

să vieţuieşti? – să mori? – să-mbătrâneşti?

e doar o piesă fără cap ori coadă

fără actori – înseamnă că nu eşti:

 

la ce mi-s buni toţi zeii cu broboadă?

…Narcis-Creaţia se-admiră în oglinzi:

dispar – n-am preţ – n-ai deci pe cin’ să vinzi…

***

 

AŞTEPTÂND

canalii veşmântate-n nori cărunţi

măduvi ne sug: din duh – din rug – din munţi

pe urma lor – alai cefalopodic

limbrici şi râme – zvârcolesc metodic

 

bat clopote-a pojar şi-a năvălire

dar ţara-aici e-a surzilor din fire

se scurg mai multe gadine cupìde

lătùri de crimă-ademenesc aspìde

 

numai Hristos – din colţ cam spân de rai

doineşte trist – tot mai şi iarăşi mai…

sfinte Păstor – cu sufletul de nai

pogoară-n plaiul năpădit de scai…

…nădejdi n-avem – decât în Zeul-Mag

că va storcì alaiul patrifag!

***

 

RUGĂCIUNE

 

de când aşteaptă ţara asta crai?

de când s-au năruit şi nai – şi rai?

durerea-aici îi fără de-alinare

…că tot aştepţi – mai arde-o lumânare…

 

se va ivi – iarăşi – pe munţi – o floare?

fi-va în Neam un mugur de scăpare?

de când rugăm  – uitat-am rugăciunea

iar în grădini rânjeşte spurcăciunea

 

o – Doamne Hriste – nu uita un Neam

ce-a fost el drept – dar uşuratic cam…

iertare dă-i – fă-l iarăşi strajă Ţie

 

întemeiază – iar – aici – Împărăţie…

…strămoşii vin la rugăciune – toţi – cu Neam:

ocean de lumânări s-aprind – la rai – în geam…!

***

 

SPÂNATIC GÂND – FĂRĂ TEMEI ORI ŞART

 

spânatic gând – fără temei ori şart

îmi pisăgeşte soiul – şi-aşa spart

încep să văd în vară ţurţuri pe trifoi

norocul s-a uscat  – otreapă – pentru noi

 

nelinişti şi dureri doar plouă-aici

în rest – pustiu şi scorpii şi furnici…

cu seara vine – falnic – şi noroiul:

muntele scade – creşte muşuroiul

 

nu-i soare – nu e lună: nori de tină…

un Domn îşi scutură şi strai şi vină

aruncă-şi din copită încălţarea

 

şi stinge-n fiecare lumânarea…

…dar eu păstrat-am ‘nuntru o scânteie

şi-o rog să-mi ardă-n orişice idee…

***

 

DORINŢĂ DE DIMINEAŢĂ

pompându-şi ritmul cântului sălbatic

păsările din copac nu ostenesc:

e-atât de dimineaţă-n cer acvatic

iar eu învăţ să nu mă plictisesc

 

aş scrie-n stihuri mii de evanghelii

dacă oratoria lor ar fi pe rând:

dar păsările cântă întru arhanghèlii

iar nu pentru-un pârlit de “unde-când”

 

păcat  că soarele va răsări

iar simfonia s-a zburătăci:

aş vrea o purure mahmură dimineaţă

 

nu-nceapă raza-a fire precupeaţă…

…prea i-am lăsat tiranică putere Lui

însfioşând umil lăuta stihului…

***

 

 

 

 

 

Topice: Poezii | Comments Off on MISTICA IERNII (III) – E VARĂ-N TOT MAI IARNA MEA…

Comentarii închise.