Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Poezii

de Adrian Botez | Decembrie 8, 2017

NECESARA GRINDĂ

cât aş vrea să se întâmple – dar nimic nu mişcă-n fire:
nici iubire şi nici ură – nici oştiri şi nici gândire…
doar din când în când sorocul vine unei gâze-absurde
cari se urcă-n glas de bucium – şi de-atunci – mai va să zburde

toate cad în somn-prăpăstii – toţi se vestejesc în voce
caii de povară-ai minţii umplu râpe de ciolane
ploaia curge drept în piepturi – nu mai ştie de burlane
Dumnezeu – Plămânul Cosmic – tuşeşte să se sufoce

orbii dănţuie-n biserici – soarta moare-n tribunale
din petale ies cuţite – nebùnii au arsenale
dar nu luptă pentru Aripi – bocetul e sub pământuri:
morţi ne cheamă din lumină către alte jurământuri
*

sus pe dealul cu blesteme – şerpii nasc cranii de om
iar de-apeşi pe piept Paiaţa – buboiul se face dom…
în altar plouă cu sânge: îngeri – copii avortaţi
râd şi fac spume la gură – din toţi sânii sfârtecaţi

s-a făcut călugăr dracul – şi-n miresmele de foc
îşi ard mâinile şi faţa cei ce nu sunt magi deloc
din mătănii ies doar scòrpii – otrăvind pământ şi gând
iar prin ochi de zei făţarnici – de otravă bate vânt

caracàtiţe uimite sug de zor inimi golite
din pridvorul de cadavre mai privesc doar ciori cernite
„s-a dat liber existenţei” – urlă deci toţi pricolicii
de atâta har-masacru – de-atâtea crime-delicii!

…oh – pân’ şi cerneala crimei s-a uscat în hău-găvanul:
trece timpul drept degeaba – şi-o face şi pe plăvanul…
nu – nu-s crime de-nviere: crugurile sunt doar aţă
cel ce n-a citit în moarte – nu ştie nici scris de viaţă…
cel ce vrea s-audă – vadă – ‘geaba-urechi ori ochi îşi cată
totu-i plin – da-n loc de simţuri dai de vată-nsângerată…

case nu-s – la ce să zgârii malul ruinat al sorţii
când tovarăşi ne rămas-au un paing şi mai toţi morţii?
…ne urâm dormind în ţepe – crăci ne cresc în loc de braţe
mâna şi-a pierdut sărita: nu zideşte – vrea s-agaţe…

…”existenţă? – ce ruşine!” – strigă hoiturile verii
putrezesc în continuare clopote şi zorii serii…
munţi s-au ruinat movile – nu-s Izvor – Taina Pădurii:
doar senila amintire şi poveşti cu zâne-ştime:
da – a fost odat’ Poema – Armonia – zeci de Rime…
…s-a chircit ceru-n balaur – Candela au stins-o fùrii…
*

lună – soare – stele – veghe – toate s-au pitit sub preşuri
visele ce-au ars odată – zac acum în mii de leşuri…
Corbii – Cărnii-i mai dau Loc – fie-n humă – fie-n greşuri…
ţip’ cocorii – zei cenùşii – zborul lor e numa-n jos
nimic nu mai este vrednic – erou: cel cu-obrazul gros…
…cea mai cumplită jignire este să fii viu – frumos…

…cum cad frunze – cum cad frunze…! – …câtă risipă de jar:
ochii lumii nu se-ndreaptă către leu – ci spre măgar…
L-am văzut pe Crist aseară – căuta prin pădure iască
azi doar de-înc-un pisc întreabă – ca iar să se răstignească…

nu e bine – dar e Lege – ca atunci când Dumnezeu
vede că-n clădita-I lume pier făpturile în somn
încurcând dreapta cu stânga – când li-e-egal: uşor ori greu…
…să se mişte măcar Crima: Manole să-i fie Domn!

Manole-Hristosul nostru îmbrace cămăşi de moarte
ca prin Stele – Sânge – Veghe – să urnească nepăsarea
iar din sforăit să işte iar Izvoare – Munţi şi Marea!
în cununi de crini se-ncingă – iar din Schele facă soarte:
din arìpa-i de şindrilă lemnu-n cruce să-l aprindă
ca să aibă lumea asta nu doar somn – ci şi o GRINDĂ!
***

BINECUVÂNTAREA POETULUI

Motto:
sumă de răni ai fost pornit
de-aceea toţi te-am răstignit
fără alai – fără sicriu
dar din lumini de Sânge Viu
pe toţi – pe rând – ne-ai îmblânzit

când vine timpu-nţelepciunii – oamenii-ţi spun „maestre”:
da – eşti un vraci – cum nu credeai – deci n-ai trăit zadaruri
da – ai stârnit – în firav Duh – furtunile-orchestre
şi poţi – senin – ape să treci – fără s-arunci la zaruri

ai iarba fiarelor în piept – vrăjită-Ţi este gura
precum eroii din vechimi – înfrângi c-o doină Fiara
doar arătându-te în zori – fulgerându-Ţi armùra
îi şi detuni pe cei vrăjmaşi – le seci de vlagă ghiara

şi blând Orfeu – neobosit – cânţi luminarea ceţii
tu Rază Vie scormoneşti cenuşile Cetăţii
tot ce-a fost stins şi rea-credinţă – e Înviere-n Tine

din sfinte zori aduci – duiùm – arhanghelii de bine…
…slăvit în epopei să fii – Poet din mări avàne
căci stihul Tău ne-a fost – mereu – lecuitor de rane…
***

CĂLĂU-MAESTRUL

la capete de poduri pier bastarzii
ucişi de bâlbâiala toamnei încropite
ne-au fost murit – în bătălii – toţi barzii
nehotărâte bat spre noi copite

căci Caii Nordului agonizează
înfipţi în vârful suliţei de-ispite
şi greu nechezul lor terorizează
pe-un dirijor de simfonii răstite

ce greu se moare-ntre mătăsuri blânde
cât sânge se revarsă din osânde
cât galben tremur din violă scoate

CĂLĂU-MAESTRUL – Prinţul de Cetate
…nu-mi adunaţi o silă cu-încă-o silă:
trudite suflete nu vor avea nici milă…
***

NOAPTE DE SABAT
16 Nov. 2017
melc
călare pe şoarece
iele
chiuindu-şi dorul
de farmece
…uiuiuuu…

Satan
prost băietan
sugrumă zorile
opreşte morile
vestejeşte vântul – vinul şi
florile…
…uiuuu…

m-a atins un liliac
cu zimţi de-aripă de drac
cârtiţe nu doar orbesc
ci bârfesc
cârtesc
guiţă porcesc
bâlbâiesc
şi nuntesc
(…toate deodată
cocina-fată):
…uiuiuuu…

de te tragi din bufniţă
coboară în pivniţă
să vezi lume nevăzută
s-auzi veste necrezută
cu urdori cusută
cu zei de bordel umplută
…uiuuu…

c-a venit un june Rac
înţolit jegos în frac
şi-a scos razele din soare
regii-a pus la închisoare
fură mâini fură picioare
ca la Drumul Mare
…uiuiuuu…

vremea nu-l ajunge:
văzduh fără Cruce
Cărarea nu duce
Inorogii mor la gard
de atâta fard
…uiuuu…

copii morţi născură şerpi
în livadă – copaci sterpi
iar la poartă bate Cioclu
cu monoclu
…uiuuu…

Astaroth
Behemoth
Cuvânt mut
Crin fără scut
Irinwé
catifé –
canci coloare:
nu se moare pe răcoare
numai fiert
în grea licoare
îmbeznată cu sudoare
…uiuiuuu…

Corbul tăcăreţ
foc petrecăreţ
ciori zurlìi
negre purpurìi
plescăie pustii
şi dezgroapă scăfârlìi
de oameni şi de stafìi
…au stins păpădìi
nopţile candrìi…
…uiuiuuu…

…luăm lopată – linguri
ne îngropăm singuri…

vorbe viermănoase
gânduri veninoase
şatrele de oase:
poveşti puturoase
minciuni pântecoase
epopei vâscoase
…uiuiuuu…
bezne buhuhuuu…
***

Topice: Poezii | Comments Off on Poezii

Comentarii închise.