Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Oameni ai locului

de Radu Botiş | Iunie 14, 2018

Mureșan Olimpia (Cioica)

M-am născut în localitatea Câțcău lângă Dej , județul Cluj la 31 iulie 1946 – unde tatăl meu era șef de gară CFR. Acum sunt domiciliată în Ulmeni, județul Maramureș. Sunt căsătorită cu preotul Mureșan Ioan – acum pensionar; cu acesta am doi copiii: Ioana – farmacistă la Paris în Franța și Olimpiu – medic ginecolog la Sibiu în România.
Studii: – Școala Pedagogică de Învățători, Cluj Napoca 1966, Facultatea de Filologie Cluj – specialitatea limba și literatură română, secundar limba și literatura italiană 1971- curs la zi-5ani
Activitate didactică -Am obținut la timp gradele didactice def –1974, II – 1979, I – 1985.
Am funcționat la: -Școala Generală din Arduzel – 1971-1973 ca profesor I în primii ani de învățământ – 1973-1978 la Școala Generală Remeți pe Someș , comuna Mireșu Mare – institutor I
– 1978-1980 – Școala generală Ulmeni județul Maramureș, profesor I
– 1980-2000 – școala Generală Remeți pe Someș – comuna Mireșu Mare
– 2000-2004 – Școala „dr. Florian Ulmeanu” Ulmeni, județul Maramureș
– 10 ani directoare la Școala din Remeți pe Someș , imediat după revoluție.
Am mai lucrat la școli apropiate de Ulmeni: Mânău, Țicău și ultimii trei ani și în prezent la Școala Gimnazială din Chelința.
Debut literar: revista liceului-reportaj de călătorie”De la Ciucea la Tg.Jiu”.
Am făcut parte din cenaclul literar „Echinox” din CLUJ-1971 condus de lector univ. Ion Pop-devenit apoi asistent și prof. univ.-originar din Mireșu Mare, teoretician și critic literar.Am citit și apoi am publicat fragmente din : ”Studiu-Beletristică- Flacăra (1911-1916)”-temă care a devenit apoi lucrare de diplomă.
Deși am ieșit la pensie, am simțit că locul meu este încă la catedră în activitatea școlară.
Am lucrat peste douăzeci de ani la Școala din Remeți pe Someș, com. Mireșu Mare în cadrul învățământului simultan, unde am pregătit elevi în condiții deosebite de lucru; în aceeași unitate de timp trebuia să realizez aceleași obiective ale programei predând la două clase simultan. Din doi în doi ani primeam o clasă nouă ; erau cuplate clasa I cu clasa a III-a și a II-a cu a IV-a.
Mi-am adus aportul înainte de revoluție și în cercetarea psihopedagogică prin publicarea a zeci de articole în revistele de specialitate ale învățământului primar și gimnazial și anume: „Revista de pedagogie”, „Revista învățământului primar” și în „Tribuna Învățământului”.
Câteva titluri:
„Premise ale dezvoltării creativității elevilor, în condițiile predării simultane”în „Revista de Pedagogie” 2 februarie din1986, p41.
„Evaluarea amânată și examenul de absolvire” în”„Tribuna Învățământului” nr 2 din 1994, p7.
„Activitatea comună în cadrul învățământului simultan” în„ Revista Învățământului Primar”-nr 3-4 din1995, p73-75.
„Clasele simultane uitate de reformatori”în „Tribuna Învățământului ” din1Decembrie-1998, p7.
„Educație civică prin comunicare” în „Tribuna Învățământului ”nr 469 din 1999-p 4.
„Premise ale modernizării învățământului simultan”în „Tribuna Învățământului” nr 532 din 2000, p 5.
„Florian C. Ulmeanu (1903-1973)” în revista”„Noi”-an 1, nr 1, p1, 2002 Ulmeni
„Semnul mamei mele” în revista „Lumea misterelor”an 10, nr 2, p 25 din 2008.
„De luat aminte-cugetări și maxime celebre”în revista „Universul școlii”martie, nr 1-din 2013 revistă care apare la Ulmeni.
„Educația patriotică…azi” în revista „Normaliștii Clujeni”an1, nr18, p 24-26 din 2014 și
„Sentimentul patriotic” p 32-34 în același număr de revistă care apare la Cluj.
”„Iubirea din tăcere”de Carmena Băințan (recenzie) în revista„ Freamăt”an 1,nr 1, din 2015.
„Femeia din vis”de Milian Oros (recenzie) în revista „Constelații Diamantine”an 7, nr 2(66) din 2016.
„Părinții și odraslele lor”în ziarul„Informația Zilei de Maramureș” din 7 ianuarie, p 4, din 2016.
„Eu sunt calea, adevărul și viața”-note și impresii în cartea „Aspecte pedagogice și catehetice în lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos” de Pr.stavr.Radu Botiș, Satu Mare, 2013, p224-226.
„Cartea amintirilor” -prefață la cartea„Povestiri din amintiri” (scurte povestiri autobiografice) de Georgeta Cedică Robu-2015, p9-13.
Am primit în anul 2015 în data de 3 octombrie cu ocazia„ Sărbătorii Orașului Ulmeni”Toamna someșană”,ediția a-6-a o „Diplomă de excelență” pentru” activitatea scriitoricească și contribuția la promovarea culturii și spiritului românesc-” dată de Primăria orașului Ulmeni-la fel în anul 2017; un Premiu pentru antologia volum X scris împreună cu pr. Ilie Bucur-oferit de Editura Napoca N ova în cadrul Premiilor Anului editorial 2016, trei Diplome de suflet oferite de Liga scriitorilor români-filiala Mureș*în anii 2016 și 2017.
Sunt mândră de meseria aleasă și mi-am desfășurat activitatea cu multă tragere de inimă. Consider că modelarea sufletelor copiilor, educarea și instruirea tinerelor vlăstare constituie cea mai nobilă activitate a cărei influență nu se poate măsura în timp – atât poate fi de îndepărtată.
Amintesc doar pe câțiva din elevii mei care s-au realizat în viață: Mureșan Ioana – farmacistă, Mureșan Olimpiu – medic ginecolog, Coroian Marius – profesor, Pașca Erdei Sanda Mariana – profesoară de matematică la Baia Mare, Dorca Dorel – medic, Țîțan Luminița – învățătoare, Mureșan Ioana – asistentă, Mureșan Daliana – bibliotecară la Biblioteca Județeană, Andreea Silaghi – farmacistă …și lista ar putea continua.
Înainte de revoluția din 1989 desfășuram și o vastă activitate social obștească: am condus un Cabinet de limbă și literatură română în care am urmărit să fac un front comun al profesorilor din școală de la celelalte discipline pentru ca însușirea corectă a limbii române să devină o realitate; am inițiat și condus un cerc literar în școală (la Arduzel și apoi la Ulmeni 2014-2015) unde am desfășurat activități atât de creație cât și de îmbogățire a cunoștințelor literare la elevi prin dezbaterea unor teme legate de viața și activitatea unor scriitori.
Mereu am încercat și cred că am și reușit să dezvolt la elevi sentimentul patriotismului – chiar și acum în zilele noastre când acest lucru pare a fi desuet, depășit de „timpuri” .Am realizat multe programe artistice cu elevii cu ocazia sărbătorilor naționale sau religioase. Pentru ridicarea nivelului cultural al sătenilor și al elevilor am ținut și organizat diferite prelegeri și conferințe de popularizare a științei și culturii la sate etc.
Paralel cu munca la clasă îmi place să scriu câte-o carte, multe recenzii, articole despre învățământul de azi și din trecut. Public mereu în revista „Normaliștii Clujeni” , ca membru fondator a acestei reviste țin legătura cu ceilalți colaboratori.
Colaborez la revista locală Ulmeni –” Universul Școlii” și la editura Napoca Nova – Cluj cu diverse recenzii și articole, la Antologiile literar-artistice Napoca Nova din 2014 până în prezent cu peste 20 de articole, la revista Constelații diamantine, la Mesagerul Albastru din Satu Mare, la revista www Glascomun..info editată de pr. Botiș Radu, colaborare la www e Creator.ro-critică literară, la Clepsidra de cristal din 2014, la Moara lui Gelu-blog, la revista Freamăt a L.S.R.-filiala Maramureș etc.
Alte cărți la care am contribuit sau le-am scris sunt: „1001 cugetări” volumul VI antologie – Editura Nico – coautor 2011, cartea „Cugetări” (mai mult sau mai puțin celebre) – autoare, 2014 Editura Armonii Culturale Adjud – Vrancea.
Articole publicate la Editura Napoca Nova Cluj în ANTOLOGIILE LITERAR-ARTISTICE NAPOCA NOVA-director de editură V.Pălăcean Vereș.
-„Georgeta Cedică și poezia vieții” nr. 5 – 2014
-„Batalionul de pedeapsă” a lui Iagan Ameih nr. 6 – 2015
-„Misterul subconștient” nr. 7 – 2015
-„Povestiri din Apuseni” de Valer Popa nr. 8 – 2015
-Traian Rus și ale sale povești din Țara Codrului”-volumul II nr. 9 – 2015 –recenzie
– Misterul subconștient-nr.7-2015
-Relația dintre om și Dumnezeu oglindită în știință și literatură-nr.10-2016
-Hieroglife pe creastă de val- metaforă și umbră în poezia lui Dragomir Ignat-nr.11-2016—
-Priviri în împrejurimi și spre înălțimi de Ioan Potop-recenzie-nr.12-2016
-Țăran cu cravată de Traian Dușa-recenzie-nr.13-2017
-Întâlnire cu scriitorii,Sărbătorirea Zilei Naționale a României-1Decembrie 2016 la Zvolen în Slovenia, „Apa”, Maria Covaciu-profesor de religie din Chelința (portret), Școala Gimnazială Chelința are un dascăl de excepție: Carmen Camelia Moldovan-nr.14-2017
-Viorel Pop sau elogiul simplității-recenzie, Pelerin printre semeni de Ioan Andreica-recenzie, Istoria-nțeleaptă de Mircea Dorin Istrate- recenzie, „Statui fără viitor” de Costel Neacșu- în nr 15-16, 2017
-Secol de vânzare-pamflete de Florica Bud-recenzie, „Piramida”-nr.17-2018.

Sunt pasionată de studierea culturii creștin ortodoxe, lectură în general, literatura paranormală în special, grădinăritul, scoala de azi și de ieri cu bune și cu rele; închei cu acele cuvinte deosebite ale lui Ioan Gură de Aur (327-407e.n.) episcop al Bisericii Ortodoxe: „nu există artă mai frumoasă decât arta educației, pictorul și sculptorul fac doar figuri fără viață, dar educatorul crează un chip viu, uitându-se la el, se bucură și oamenii, se bucură și Dumnezeu”. Și nu în ultimul rând cuvintele poetului nepereche Mihai Eminescu se potrivesc timpurilor noastre: „Școala va fi școală când omul va fi om și statul va fi stat!”
Sunt membră a Ligii Scriitorilor Români-Filiala Maramureș din anul 2013- participând la Cenaclul acesteia.

Topice: Diverse | Comments Off on Oameni ai locului

Comentarii închise.