Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

Evaluarea anxietăţii şi a stimei de sine la tinerii instituţionalizaţi

de Radu Botiş | August 4, 2020

Studiul de față prezintă compendiul unei cercetări prezentate în literatura de specialitate, pe problematica adolesecenților institutionalizați, precum și particularitățile acestora și rezultatele unei cercetări personale prin care s-a propus analiza problemelor emoționale, în special a problemelor de anxietate în rândul adolescenţilor instituţionalizaţi.
Cu regret, în realitate instituţiile au devenit nişte „depozite” pentru mii de copii, iar instituţionalizarea – oricât de bine intenţionată, influen¬ţează totuşi negativ dezvoltarea intelectuală, fizică, emoţională şi socială a copilului.
Scopul acestui studiu a fost identificarea diferențelor în ceea ce priveste nivelul de anxietate și a stimei de sine al adolescenților instituționalizați, prin comparație cu un lot de adolescenți proveniți din familii normale.
În cadrul studiului, s-a utilizat un design experimental de bază, cu două eşantioane, unul format din adolescenţi din medii instituţionalizate, iar celălalt format din adolescenţi încadraţi în familii.
Variabila independentă este reprezentată de evaluarea nivelului de anxietate/stimă de sine, iar efectele acestei modificări, adică variaţiile paralele survenite din răspunsurile sau prestaţia subiectului la evaluarea nivelului de anxietate şi al stimei de sine, reprezintă variabila dependentă.
Lucrarea de față respectă caracteristicile unei cercetări experimentale aplicative și poate fi considerată o provocare prin noutate şi interes.
Obiectivul general al studiului este studierea relaţiei dintre structurile afective şi mediul de dezvoltare al adolescenţilor instituţionalizaţi şi al celor încadraţi în familii, ca premisă a procesului de formare a identităţii sociale, prin dezvoltarea propriilor resurse şi restructurarea experienţelor personale.
Ca obiective specifice, s-au menționat:
1. Analiza dezvoltării afective a copiilor/adolescenţilor din casele de tip familial, respectiv a celor încadraţi în familii.
2. Identificarea/statuarea resurselor necesare dezvoltării autonomiei personale la copiii/adolescenţii instituţionalizaţi, respectiv la cei încadraţi în familii.
În vederea realizării sarcinilor acestui studiu, s-a pornit de la urmatoarele ipoteze generale de lucru:
1. Se prezumă că adolescenţii instituţionalizaţi au un nivel crescut al anxietăţii, în comparaţie cu nivelul de anxietate al copiilor încadraţi în familii.
2. Se prezumă că adolescenţii instituţionalizaţi au un nivel al stimei de sine scăzut, în comparaţie cu nivelul stimei de sine al copiilor încadraţi în familii.
3. Se prezumă că există o corelaţie negativă semnificativă între nivelul crescut al anxietăţii şi nivelul stimei de sine la adolescenţii din casele de tip familial.
În scopul realizării cercetării, am utilizat două eşantioane/grupe de adolescenţi, primul grup fiind format din 30 de copii/adolescenţi proveniţi din 5 case de tip familial care au participat în mod voluntar la completarea chestionarului. Cel de-al doilea eşantion este compus din 30 de copii/adolescenţi care sunt încadraţi în familii obişnuite. Am folosit criteriul eşantionării aleatorii în conturarea eşantionului.
Primul instrument de cercetare este inventarul S.T.A.I., unul dintre cele mai uzitate instrumente de măsurare a nivelului de anxietate. Acesta este alcătuit din două scale de autoevaluare pentru măsurarea a două concepte distincte privind anxietatea: starea de anxietate ca stare (A – stare) şi anxietatea ca trăsătură (A – trăsătură).
Al doilea instrument de cercetare utilizat în studiu este chestionarul stimei de sine elaborat de Rosenberg.
Scala Rosenberg conţine 10 itemi, fiecare item fiind evaluat de subiect pe o scală de la 1 la 4 (1) – absolut de acord ; 4) – categoric nu). Scala este alcătuită din 5 itemi cotaţi direct şi 5 itemi inversaţi ( 3,5,8,9,10).
În urma rezultatelor obţinute, putem concluziona că există diferenţe statistic semnificative între cele două grupuri în ceea ce priveşte nivelul de anxietate, iar diferenţele semnificative obţinute între medii, indică faptul că rezultatele se datorează în exclusivitate masuratorilor noastre, şi nu altor factori, factori care nu au fost incluşi în cercetarea noastră. De asemenea, există diferenţe semnificative şi în ceea ce priveşte nivelul stimei de sine între cele două grupuri investigate. Astfel, copiii din mediile instituţionalizate prezintă o stimă de sine mai scăzută decât cei încadraţi în familii. Există de asemenea, o corelaţie slabă între nivelul de anxietate şi cel al stimei de sine la copiii proveniţi din medii instituţionalizate.
Consilier scolar,
Raluca Bodone

Topice: Diverse | Comments Off on Evaluarea anxietăţii şi a stimei de sine la tinerii instituţionalizaţi

Comentarii închise.