Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

   Efectele terapiei asupra socializării elevului cu dizabilități

de admin | Ianuarie 18, 2022

Crișan Rodica Melania, prof.înv.primar,

Școala Gimnazială ,, Alexandru Ivasiuc’’,Baia Mare

Studiul de față include un număr de 9 copii din cadrul Clinicii Psihosomatice   din Baia Mare. Deoarece sunt psihopedagog în cadrul acestei instituții, selecția s-a realizat din rândul copiilor cu care lucrez singurul criteriu fiind constanța în participarea la orele de terapie pe perioada de 6 luni cât a durat studiul.  Dintre cei 9 copii selectați 2 sunt de sex feminin iar 7 sunt de sex masculin.

Pentru a realiza calcule exacte vârsta subiecților a fost exprimată în luni. Astfel media de vârstă a participanților (la începutul cercetării) este de 80 de luni ceea ce înseamnă 6 ani și 8 luni. Vârsta minimă este de 46 de luni iar vârsta maximă este de 129 de luni. Abaterea standard este ridicată 25 de luni fapt care arată că participanții la studiu au vârste variate.

Acest studiu își propune observarea şi măsurarea efectelor unei variabile independente (terapia) asupra variabilelor dependente într-o situaţie în care acţiunea altor factori. Design-ul  este unul experimental de bază deoarece vizează o situație în care este manipulată o singură variabilă. Rezultatele obţinute de grupul experimental devin semnificative prin compararea lor cu scorurile obţinute la retestare.

        Instrumentul folosit este Fișa de dezvoltare psihomotorie Portage (completata de către evaluatori și mama).

Scala de Dezvoltare Psihomotorie Portage este o scală destinată evaluării copiilor între 0 şi 6 ani  cu diferite dizabilități. Această scală permite estimarea stadiului de dezvoltare în care se află copilul evaluat şi permite realizarea planului de intervenţie în funcţie de acest nivel. Scala cuprinde 5 subscale divizate pe 6 paliere de vârstă (0-1 an; 1-2ani; 2-3ani; 3-4ani; 4-5ani şi 5-6ani): limbaj, socializare, autoservire, comportament cognitiv şi comportament motor.

Cercetarea cuprinde trei momente importante. Primul dat de testarea inițială a copiilor cu ajutorul celor două instrumente. Al doilea este aplicarea a diverse forme de terapie în special ABA și TEACH. Al treilea moment este dat de testarea finală. Experimentul a durat aproximativ 6 luni 15.11. 2020 – 12.04. 2021 iar perioadele de testare câte 2 săptămâni. Evaluarea s-a realizat sub îndrumarea unui psihopedagog cu o vastă experiență iar pentru scala Portage la evaluare au contribuit și părinții.

Evidențierea evoluției subiecților se va realiza prin compararea scorurilor inițiale cu cele finale pornind de la datele oferite de scala Portage.

Indicatori statistici

  Socializare  (Initial) Socializare (final)
Răspunsuri valide9.009.00
Răspunsuri lipsă0.000.00
Media35.2244.11
Abaterea standard13.5216.86
Amplitudinea43.0056.00
Minimul8.0010.00
Maximul51.0066.00

Vârsta mentală din perspectiva abilităților sociale este una scăzută sub jumătate din vârsta medie biologică prin urmare copiii prezintă probleme de socializare. Media finală este mai mare decât cea inițială acest fapt relevă o îmbunătățire a abilității urmărite de această scală.

Diferențe dintre faza inițială și faza finală

Acest grafic confirmă existența unor îmbunătățiri ale abilităților în urma terapiei și oferă o imagine asupra modului în care a evoluat fiecare subiect. Se observă că unii subiecți nu evoluează (obțin aceleași scoruri).  Pe lângă confirmarea existenței unor diferențe între faza finală și cea inițială graficul permite evidențierea copiilor cu scoruri mari (probleme la acest tip de abilitate).

 Testul Wilcoxon

Test statisticb
  Socializare (final) –  Socializare  (Initial)
Z-2.673a
Prag de semnificație (bilateral).008
a. Based on negative ranks.
b. Testul Wilcoxon

Pragul de semnificație relevat de test este mai mic decât valoarea maximă admisă 0.05 prin urmare se poate afirma cu o șansă de a greși mai mică de 5% că se îmbunătățesc semnificativ în urma terapiei abilitățile sociale ale  copiilor.

Efectele terapiei relevate de către scala Portage s-au evidențiat prin compararea mediilor. În acest sens s-au înregistrat diferențe semnificative pentru aria socială în urma implementării unui plan de intervenție și a participării regulate la sedințele educative și terapeutice.

Topice: Diverse, Studii | Comments Off on    Efectele terapiei asupra socializării elevului cu dizabilități

Comentarii închise.