Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente


« | Principal | »

PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE

de Ilie Bucur | Septembrie 9, 2022

REGINA ELISABETA a II-a,21 aprilie 1926 – 8 septembrie 2022

1. „În calitate de monarh constituțional, regina Elisabeta a II-a, nu și-a exprimat propriile opinii politice. A avut un sentiment profund al datoriei religioase și civice și își ia în serios jurământul de încoronare. În afară de rolul religios în calitate de Guvernator suprem al Bisericii Angliei, ea a fost membru al acestei biserici, precum și al Bisericii Naționale din Scoția. O notă personală despre credința ei apare adesea în mesajul ei anual de Crăciun difuzat către Commonwealth. În anul 2000, ea a spus:

„PENTRU MULȚI DINTRE NOI, CREDINȚELE NOASTRE SUNT DE O IMPORTANȚĂ FUNDAMENTALĂ. PENTRU MINE ÎNVĂȚĂTURILE LUI HRISTOS ȘI PROPRIA MEA RĂSPUNDERE PERSONALĂ ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU OFERĂ UN CADRU ÎN CARE ÎNCERC SĂ-MI CONDUC VIAȚA. EU, CA MULȚI DINTRE VOI, AM PRIMIT O MARE MÂNGÂIERE ÎN VREMURILE GRELE DIN CUVINTELE ȘI EXEMPLUL LUI HRISTOS”.

+ + +

  2.     JURĂMÂNTUL DE ÎNCORONARE AL REGINEI ELISABETA a II-a:

 4 noiembrie 1952

Din Ordinul Serviciului pentru Încoronare, în prezența celor două Camere ale Parlamentului și în prezența Arhiepiscopului Angliei, care va oficia depunerea jurământului. Care întreabă în acest sens pe regină:

Doamnă, Majestatea Voastră este dispusă să depună jurământul?

Și regina, răspunzând: Sunt dispusă.

Arhiepiscopul va sluji aceste întrebări; iar Regina, având o carte în mâini, va răspunde la fiecare întrebare separat, după cum urmează:

Arhiepiscopul: Promiteți și jurați solemn că veți guverna popoarele Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Canada, Australia, Noua Zeelandă, Uniunea Africii de Sud, Pakistan și Ceylon, precum și posesiunile dumneavoastră și celelalte teritorii în oricare dintre acestea aparținând, conform legilor și obiceiurilor lor respective?

Regina. Vă promit că așa o să fac.

Arhiepiscopul: Veți face în puterea dvs., ca Legea și Dreptatea, cu milă, să fie executate în toate judecățile?

Regina: Voi face.

Arhiepiscop: Veți menține cu toată puterea LEGILE LUI DUMNEZEU și adevărata mărturie a Evangheliei? Veți menține în toată puterea în Regatul Unit religia Reformată protestantă stabilită prin lege? Veți menține și veți păstra inviolabil așezarea Bisericii Angliei și doctrina, închinarea, disciplina și guvernarea acesteia, așa cum este stabilită prin legea Angliei veți păstra în fața episcopilor și Clerului Angliei și Bisericilor de acolo încredințate în sarcina lor, toate aceste drepturi și privilegii, așa cum, prin lege, le revin sau le aparțin lor sau oricăruia dintre ele?

Regina: Toate acestea promit să le fac.

Atunci,Regina, ridicându-se de pe scaun, sprijinită ca mai înainte, Sabia Statului fiind purtată înaintea ei, se va duce la Altar și va face jurământul ei solemn în fața întregului popor ca să respecte locația; punându-și mâna dreaptă peste Sfânta Evanghelie din Marea Biblie, (care mai înainte este purtată în procesiune și acum este adusă la Altar de către Arhiepiscop și oferită ei în timp ce ea îngenunchează pe trepte)și spunând aceste cuvinte: „LUCRURILE PE CARE LE-AM PROMIS AICI ÎNAINTE, LE VOI ÎNDEPLINI ȘI LE VOI ȚINE. AȘA SĂ MĂ AJUTE DUMNEZEU”.

Atunci Regina va săruta Sfânta Evanghelie și va semna jurământul!

+ + +

3. „Regina Elisabeta a II-a,  a Angliei, era conștientă de marile încercări prin care va trece și la întâlnirile religioase cu Arhiepiscopul Angliei, abordau textul din Sfânta Scriptură de la II Timotei cap. 3, vers. 1-5:

„Și aceasta să știi că, în zilele din urmă vor veni vremuri grele; că vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginți, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără cucernicie, cruzi, neiubitori de bine, lipsiți de dragoste, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, trădători, necuviincioși, îngâmfați, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având înfățișarea adevăratei credințe, dar tăgăduind puterea ei. Depărtează-te de aceștia”.

Aceste find zise și scrise, să nu uităm cuvintele Sfântului Nesfințit al Ardealului, părintele Arsenie Boca: „CEI CE AU URECHI DE AUZIT SĂ AUDĂ!”

„BUNUL ȘI MILOSTIVUL DUMNEZEU, S-O AIBĂ ÎN GRIJA SA CEA MARE PE MAJESTATEA SA, REGINA ELISABETA a II-a”!

Topice: Biografii | Comments Off on PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE

Comentarii închise.