Articole recente

Arhive

Categorii

Instrumente

Predici

Următorul »

“Ajută necredinţei mele!”

Duminică, 29 Martie 2009

În duminica a patra din Postul Sfintelor Paşti se citeşte pericopa Sfintei Evanghelii cu vindecarea unui tânăr adus la Iisus de tatăl său. Tânărul era stăpânit de “un duh mut”, care îl chinuia cumplit. Această boală grea îl apuca din timp în timp, făcându-l să cadă jos, să se frământe în zvârcoliri chinuitoare, scrâşnindu-şi dinţii, […]

Buna Vestire (Blagoveştenia)

Miercuri, 25 Martie 2009

Fiecare eveniment din istoria mântuirii trezeşte în fiinţa noastră un sentiment viu de credinţă, de dragoste şi de recunoştinţă faţă de Dumnezeu şi faţă de Biserica Sa cea sfântă. În chip deosebit, însă, la sărbătoarea Bunei-Vestiri, când prăznuim cea mai mare binefacere pe care cerul a trimis-o pământului, fiinţa fiecărui creştin evlavios este cuprinsă de […]

Duminica a II-a din Post – Vindecarea Slăbănogului din Capernaum

Duminică, 15 Martie 2009

Adevărata pocăinţă În a doua duminică a sfântului şi marelui post, Sfânta Biserică ortodoxă face pomenirea cea cu laude a Sfântului Grigorie de Palama, care a fost episcop în Tesalonic pe la jumătatea veacului al paisprezecelea al erei creştine. Pomenind pe Sf. Grigorie de Palama, Biserica vesteşte cu glas de bucurie că bună este lucrarea […]

Vameşul şi fariseul

Duminică, 8 Februarie 2009

Peste trei săptămâni vom începe, cu ajutorul lui Dumnezeu, Postul cel mare în care, prin rugăciune, prin înfrânare şi pocăinţă ne vom curăţi sufletele de păcate. De aceea, începând de astăzi, prin cântările şi rugăciunile de la Sf. Slujbe, Biserica ne pregăteşte, treptat, pentru întâmpinarea cu cuviinţă a Sfântului şi Marelui Post. Este vorba de […]

Duminica dinaintea Botezului Domnului

Duminică, 4 Ianuarie 2009

Pericopa Sfintei Evanghelii de azi ne înfăţişează pe Sfântul Ioan Botezătorul – cel mai mare profet născut din femeie – predicând botezul pocăinţei, pregătind calea Domnului, prin îndemnul său, ce va rămâne peste veacuri, chemarea vieţii creştineşti: “Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui”! În împrejurimile Iordanului, răsună glasul de chemare al aceluia ce s-a […]

Naşterea Domnului este o strălucită minune

Joi, 25 Decembrie 2008

Slăvit de îngeri, străjuit de păstori şi închinat de magi, Mântuitorul Hristos coboară astăzi printre oameni, luminând cu înfăţişarea Sfintei Sale Dumnezeiri de prunc, staulul sărac din preajma Betleemului. Faptul Naşterii Domnului este unic în felul său. Este unic pentru că Dumnezeu are graiurile Sale şi căile Sale nepătrunse, prin care îşi descoperă oamenilor fiinţa […]

Prăznuim astăzi pe Sfântul mare Ierarh Nicolae

Sâmbătă, 6 Decembrie 2008

Prăznuim astăzi pe Sfântul mare Ierarh Nicolae, unul din cei mai veneraţi sfinţi din întreaga creştinătate. Întinderea şi vechimea cultului său, mulţimea bisericilor, altarelor şi monumentelor înălţate în cinstea sa, veneraţia şi încrederea credincioşilor de toate vârstele, din toate veacurile şi din toate locurile în acest mare sfânt arată puternica strălucire a sfinţeniei sale, sublimitatea […]

Sfântul Apostol Andrei

Sâmbătă, 29 Noiembrie 2008

Sfântul Apostol Andrei era originar din Betsaida, un orăşel aşezat pe malul lacului Ghenizaret, în Galileea. El era frate cu Simon, cel ce avea să fie mai apoi marele Apostol Petru, fiind amândoi fiii pescarului Iona. Andrei era bărbat evlavios şi râvnitor întru împlinirea voii lui Dumnezeu. Pentru aceea, când aflase de propovăduirea Sfântului Ioan […]

Următorul »